Lectio divina on line 19 (Setmana del 1 al 7 de gener de 2018)

Dilluns, 1 Gener 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBBLIC

-Uns savis, els mags, visiten Jesús-

Havia nascut Jesús a Betlem de Judea en temps del rei Herodes, quan, de sobte, una savis vinguts de l’Orient es van presentar a Jerusalem preguntant:

-¿On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Perquè hem vist a l’Orient la seva estrella i hem vingut a adorar-lo.

Només de sentir-ho el rei Herodes es va esverar i tot Jerusalem amb ell. Va convocar tots els grans sacerdots i els escribes del poble i els demanà on havia de néixer el Messies.

- A Betlem de Judea- li van respondre-. Així ho va escriure el Profeta:

I tu, Betlem, terra de Judà, de cap manera no ets la menys important entre les principals de Judà, perquè de tu sortirà el dirigent que pasturarà el meu poble d’Israel.

Llavors, Herodes, cridà d’amagat aquells savis per informar-se exactament del temps de l’aparició de l’Estrella. I els envià cap a Betlem amb Aquest encàrrec:

- Aneu-vos-en, i esbrineu exactament això del nen, i, quan l’haureu trobat feu-m’ho saber de seguida: així podré jo també venir a adorar-lo.

Amb aquesta recomanació del rei, varen marxar. I vet aquí que l’estrella que havien vist a l’Orient, els anava al davant fins que vingué a aturar-se just allà on era el nen. Fou immensa la joia que van tenir en veure l’estrella. Entrant a la casa, van veure el nen amb la seva mare Maria, i agenollant-se l’adoraren. Obriren els seus cofres i li oferiren, com a regals, or, encens i mirra. I avisats en somnis que no tornessin a Herodes, se’n tornaren cap el seu país per un altre camí.

(Mt 2, 1-12)

______________________

Què diu el text?

¿Amb quin dels personatges em sento més proper o identificat?

Si no m’identifico amb cap d’ells, perquè deu ser?

Què em demana Déu des d’aquest text de la Lectio d’avui?

______________________

 -PASTORS, ANCIANS i SAVIS D’ORIENT-

Als Evangelis de la Infància de Jesús, de Mateu i Lluc, l’Esperit només revela l’arribada del Messies a uns pastors, uns ancians i uns savis vinguts d’Orient... Ho comento breument:

PASTORTS DE JUDEA: Fer de pastor a la Judea del temps de Jesús era un ofici molt dur que només acceptaven els qui, bandejats per la societat benestant, havien de sobreviure amb l’últim dels oficis populars. Avui, entre pintures, escultures, representacions de Pastorets, estampes, etc. tenim la figura del pastor desenfocada pel romanticisme i la tendresa del Nadal. Els pastors vivien a la intempèrie tot l’any, estiu i hivern. Durant el dia cada Pastor passejava el seu ramat segons conveniència i pacte amb els altres pastors. Al vespre tancaven els ramats en una mateixa pleta i havien de vigilar per torn, perquè les nits, sobre tot a l’hivern, eren llargues i a voltes perilloses. Les pletes al desert, durant les nits, tenien uns perills concrets: robatori de caps de bestiar, xacals, gossos salvatges del desert, escorpins i escurçons verinosos amagats i abundants sota les pedres i a les esquerdes de les roques, aus rapinyaires, etc... no era una professió agradable...

ANCIANS: ISABEL i ZACARIES els pares de Joan Baptista, SIMEÓ I ANNA. SIMEÓ era just i pietós, una persona de bondat i espiritualitat exquisides; no cridava gens l’atenció per la seva senzillesa. Aquest ancià va rebre la inspiració de que abans de morir tindria als braços l’Esperança d’Israel. ANNA, viuda i de la tribu d’Asser. Com a vídua era desemparada, i per ser de la tribu d’Asser desvalorada pels habitants de Judea i principalment pels oficials del Temple: sacerdots i levites, pels fariseus mestres d’espiritualitat, els llicenciats i doctorats en Bíblia mestres de la Llei, i no diguem ja pels canonges del Temple de Jerusalem: els saduceus. ANNA, com a pertanyent a la tribu d’Asser, venia del Nord, un país mig pagà i confós amb els interessos comercials, ramaders i agrícoles dels libanesos, descendents dels antics Fenicis. Els d’Asser no baixaven gaire a Jerusalem per pagar delmes i oferir sacrificis al Temple... I encara un altre detall: ens diu Lluc que ANNA tenia 84 anys. Sempre que apareixen números a l’Escriptura podem jugar amb la Càbala: El n. 7 és diví: els 7 dies de llum, de benedicció, de creació de tot... i el n. 12 són els 12 Patriarques de les 12 tribus d’Israel. Si multipliquem 7x12 apareix el n. 84: els anys d’ANNA...

ELS SAVIS D’ORIENT: uns professionals de l’estudi dels astres, del seu moviment a l’univers i de la influència de les seves constel·lacions en el comportament moral i salut física dels humans. Eren astròlegs i mags, per tant condemnats explícitament per Moisès com a idòlatres, maleïts sense contemplacions pels textos sagrats.

Doncs bé, va resultar que l’ESPERIT SANT revelà la vinguda del Messies, el Salvador d’Israel, només a uns Pastors, a uns Ancians desacreditats per l’esterilitat o la seva procedència geogràfica, i a uns Mags estudiosos dels astres però sospitosos de màgia i idolatria... FA PENSAR...

Que la Pau de Nadal perduri tot el 2018 i els que seguiran...

Tipus recurs pastoral: