Lectio divina on line 29 (Setmana del 12 al 18 de març de 2018)

Dilluns, 12 Març 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC: JESÚS DE NATZARET, EL SERVENT DE DÉU

Jesucrist que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre la condició d’esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant per captenir-se
com un home qualsevol,
s’abaixà i es feu obedient fins acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l’ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor, a Glòria de Déu Pare.

(Fl 2, 6-11)

--------------------------

Què diu el text?

¿Perquè aquest abaixament radical de Jesús?

¿Sóc conscient de la importància de Jesús per a la meva vida?

Què em demana Déu des d’aquest text?

--------------------------

Comentari per abans o després de la Lectio

I-HIMNES CRISTOLÒGICS.

Quan diem HIMNES CRISTOLÒGICS volem dir himnes dedicats a CRIST. Per a nosaltres dir JESÚS, CRIST o JESUCRIST ve a ser el mateix, però sí que hi podem comentar una diferència de matís per a saber què diem i de qui parlem, sobre tot si estem en acció pedagògica o catequètica. En dir simplement JESÚS, en principi, ens referim al Jesús històric, de 33 anys, fill de Natzaret, que fou executat per jueus i romans el divendres de Nissan. El JESÚS RESSUSCITAT del diumenge pasqual té un nom definit: CRIST. Per tant quan diem JESUCRIST fem una adició de les dues realitats: la històrica de JESÚS DE NATZARET i el CRIST PASQUAL: JESUCRIST. Els HIMNES CRISTOLÒGICS són al Nou Testament i els trobem intercalats a les cartes de Pau, Pere i llibre de l’Apocalipsi... Aquests HIMNES són proclamats a la nostra Litúrgia de les Hores. L’HIMNE CRISTOLÒGIC que és a la carta als Filipencs és el text bíblic de la Lectio d’aquesta setmana.

II-TEXTOS PROFÈTICS A L’ANTIC TESTAMENT.

Als llibres bíblics, Antic i Nou Testament, el sofriment hi és present perquè el sofriment és com consubstancial a la nostra naturalesa envoltada de limitacions i contradiccions: el sofriment del mateix poble d’Israel en diverses ocasions i d’algunes persones en particular com el patriarca Josep, Moisès, Anna la mare de Samuel, Jeremies entre els profetes, Job home just, Noemí sogra de Rut. Entre els textos més sobresortints hi trobem el necessari sofriment i sacrifici fins a l’extrem del Just per a la redempció i alliberament del poble, text dels deixebles d’Isaïes a l’exili de Babilònia, part del qual és a la Litúrgia del nostre Divendres Sant. No diguem ja el sofriment del mateix Jesús i dels seus seguidors.

III- SALMS NOUS A LES PRIMERES COMUNITATS.

Les primeres Comunitats Cristianes resaven, com havia fet Jesús, la pregària dels Salms. Però entre els 150 Salms no n’hi havia cap que expressés directament l’experiència extraordinària, joiosa i divina del CRIST RESSUSCITAT, d’aquell Jesús de Natzaret que havia sigut terriblement torturat, escarnit, humiliat i desprestigiat davant tot Jerusalem. Per això aquelles Comunitats de l’inici sentiren la necessitat de crear uns textos nous que enaltissin JESUCRIST. Són els Salms del Nou testament, entre els quals hi comptem els HIMNES CRISTOLÒGICS... i també els Càntics de MARIA, ZACARIES i SIMEÓ, etc.

Tipus recurs pastoral: