Lectio divina on line 31 (Setmana del 2 al 8 d'abril de 2018)

Dilluns, 2 Abril 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC: LA PEDRA REMOGUDA

Acabat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, la mare de Jaume i Salomé compraren espècies aromàtiques, per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre a la sortida del sol. Entre elles es preguntaven: ”¿qui ens farà rodolar la pedra que tanca l’entrada al sepulcre?”. Llavors alçaren els ulls i s’adonaren que la pedra ja havia estat apartada. Era una pedra realment molt grossa. Entraren al sepulcre, veieren, assegut a la dreta, un jove vestit de blanc, i s’esglaiaren. Ell els diu: “No tingueu por, busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és aquí. Mireu el lloc on l’havien posat. I ara aneu a dir als deixebles i a Pere que anirà davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com ell us havia dit”.

(Mc 16, 1-7 Evangeli de la Vetlla Pasqual, any B)

-------------------------

Què diu el text?

Quines pedres “realment molt grosses” hi ha hagut, o hi ha, a la meva vida?

Quina importància dono a la Fe en la meva vida breu, plena de preguntes i foscors?

Què em demana Déu amb el text d’avui?

-------------------------

Comentari per abans o després de la LECTIO DIVINA, en l’arxiu adjunt.

Documents: 
Tipus recurs pastoral: