Lectio divina on line 35 (Setmana del 30 d'abril al 6 de maig de 2018)

Dilluns, 30 Abril 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

L’ESPERIT SANT ACTUA DIRECTAMENT, SENSE ESPERAR...

Hi havia a Cesarea un home que es deia Corneli, un centurió de la cohort anomenada Itàlica; era un home pietós, que creia en l´únic Déu amb tota la seva família, feia moltes almoines als membres del poble jueu i pregava a Déu constantment...

...llavors Pere prengué la paraula i digué:

-          Ara veig de veritat que Déu no fa excepció de persones, sinó que es complau en els qui creuen en ell i obren amb rectitud, de qualsevol nació que siguin...  ...Tots els profetes donen testimoni a favor seu dient que tothom qui creu en ell obté el perdó dels pecats gràcies al seu nom...

Pere parlava encara, quan l’Esperit Sant va baixar sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. Els creients d’origen jueu que havien vingut amb Pere van quedar molt sorpresos en veure que el do de l’Esperit Sant era abocat fins i tot sobre els pagans. Els sentien parlar en diverses llengües i proclamar la grandesa de Déu. Llavors Pere digué:

-          Qui pot privar de l’aigua del baptisme aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?

Tot seguit va manar que els bategessin en nom de Jesucrist. Després li van pregar que es quedés amb ells uns quants dies.

(Ac 10, 1; 34-35; 43-48)

-------------------------

Què diu el text?

Quin lloc té l’Esperit Sant en la meva vida i conviccions?

¿No deu ser per a mi un amic desconegut, quasi oblidat...?

Què em demana Déu des d’aquest text bíblic de la Lectio Divina d’avui?

-------------------------

Comentari per abans o després de la Lectio.

L’Esperit Sant actua directament, sense esperar. És evident tanmateix que l’Esperit, en una persona o grup, hi ha de trobar les condicions adequades per a poder fer-s’hi present.

Un personatge curiós i interessant: el pagà Corneli, centurió de la cohort Itàlica.

Una persona que ha valorat el judaisme com a espiritualitat orientadora, positiva i benefactora per a persones i grups. Tant és així que ell mateix es desprèn de bens propis per a ajudar aquells jueus que viuen en la penúria i tenen la necessitat de ser atesos per a sobreviure mínimament. I te la creença en un únic Déu...

A voltes potser hem reduït les persones que rodejaven o seguien Jesús als dotze apòstols, alguns deixebles més i el grup de dones que el seguien i que subvencionaven la logística de la seva pastoral. Hi ha personatges en els textos de Joan i Fets que suggereixen que Jesús tindria més seguidors dels que imaginem, i a Jerusalem mateix. Els noms de Nicodem, Josep d’Arimatea, Gamaliel... són significatius i evoquen grups interessats en la persona, predicació i fets de Jesús de Natzaret. L’experiència pasqual ventilà pors i silencis. Tots plegats formarien els nuclis forts de les primeres comunitats judeocristianes.

Però el centurió Corneli no era jueu, tingués les creences que tingués, tot i un comportament moral encomiable, era pagà i no estava circumcidat. De fet, quan Pere arriba davant la casa del centurió, aquest surt a rebre’l fora de la porta. Si Pere, jueu, entrava a la casa del pagà Corneli, Pere quedava impur i Corneli ho sabia...

El capítol 10 dels Fets dels Apòstols és una meravella literària de Lluc que trenca tabús entre jueus i no jueus, circumcisos i no circumcisos, creients de la comunitat i els qui, a fora, volen i esperen poder-hi entrar per a formar-ne part. Pere, que es troba entremig de tots, per sobre del seu discurs o sermó personal, sap llegir l’acció directa de l’Esperit Sant. I fa el pas important de batejar en nom de Jesucrist a aquells que coneixen, valoren i han assumit la transcendència religiosa del Jesús de Natzaret històric, ja transformat en Crist Messies, Ungit i Salvador universal, ressuscitat i glorificat en definitiva.

A Jerusalem començaran els rumors i a demanar comptes...

Tipus recurs pastoral: