Lectio divina on line 51 (Setmana del 22 al 28 d'octubre)

Dilluns, 22 Octubre 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

EL SAVI I EL NECI.

Qui guarda la Llei del Senyor domina els seus pensaments,
i així el temor del Senyor es transforma en saviesa.
No es pot educar una persona incapaç de fer res,
però hi ha gent capaç que ho amaga tot.

El coneixement del savi és abundós com un aiguat,
i els seus consells, com una font d’aigua viva.
El cap d’un estúpid és com un vas esquerdat
que no pot retenir cap coneixement.

Si una persona instruïda sent una paraula sàvia,
l’aprova i encara hi aprofundeix;
si la sent un imbècil, li desplau
i se la tira a l’esquena.

Les explicacions d’un estúpid són pesades com el fardell quan fas camí,
però les de l’home intel·ligent són sempre agradables.

…l’home prudent mesura molt les paraules,
l’estúpid parla sense pensar;
el savi, primer pensa i després parla.

Qui diu mal dels altres s’embruta a si mateix
I es fa avorrir de tots els qui l’envolten.

(Sir 21, 11-16; 25-28)

-------------------------

Què diu el text?

¿En quines paraules o expressions et trobes més identificat?

¿Hi ha estupideses al teu entorn que et poden desorientar o manipular?

Què et suggereix  el text de la Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a abans o després de la Lectio.

En les dues primeres línies del text  hi trobem tres premisses clau perquè la persona humana pugui ser exactament això: Persona Humana, és a dir, realitzar la pròpia existència segons el projecte o disseny diví sobre un mateix: 1r- Guardar la Llei del Senyor, 2n- Controlar i ben dirigir el propi pensar i comportament. 3r- El procés que se’n segueix és passar el temor a la Saviesa.

1-     Guardar la Llei del Senyor.

Els punts centrals de la Llei del Senyor són: a/ L’Aliança del Sinaí amb els 10 Manaments complementats amb les lleis cultuals: propietats, lesions, esclaus, els febles, repòs sabàtic, pelegrinatges, etc. ( Ex 19-24). b/ Les instruccions sobre el santuari i el culte: aportacions per al tabernacle, l’arca, pans d’ofrena, canelobre, cortines, altar dels holocaustos, vestidures sacerdotals, encens, oli sant, etc. (Ex 25-31). c/ Ritual dels sacrificis: de comunió, pel pecat, per faltes del gran sacerdot, de la comunitat, del sobirà, per casos especials, etc. (Lv 1-7). d/ Investidura del sacerdot, beguda alcohòlica en el servei del culte, part de la víctima reservada als sacerdots, normes especials, etc. (Lv 8-10).  e/ Normes sobre la puresa i impuresa rituals: distinció entre animals purs i impurs, el part de la dona, malalties, cremades, calvície, lepra, malalties venèries, etc. (Lv 11-16). f/ El codi de Santedat: sobre la sang, relacions sexuals, la vida dels sacerdots, impediment per als sacrificis, calendari de les festes d’Israel, l’any sabàtic, l’any jubilar, préstecs, rescat de persones, benediccions i malediccions, delmes, etc. (Lv 17-27)

2-     Controlar i dirigir la persona.

Tenir en compte aquesta normativa i complir-la és el comportament del ‘bon israelita’. No perdre, però, l’atenció primordial al compliment dels10 Manaments del Sinaí que són el fonament de tot i en definitiva representen els drets humans (del 4rt al 10è), fonamentats en els drets divins (els 3 primers). Més a més cal afegir-hi les normes o costums que amb els temps s’hi han anat adherint.

3-     La Saviesa.

Saviesa a Israel és assumir i esforçar-se per complir la legislació anterior. Qui entra en aquesta dinàmica amb esperit va entrant en aquell estat de riquesa interior i contemplació que es projecta en totes les activitats, pensaments, relacions, etc. a cada moment i tots els dies, i que es manifesta en la riquesa espiritual dels Salms. Tot, tanmateix, es redueix en l’amor a Déu i al proïsme, Jesús ho deixà ben clar. Si no hi ha aquest amor, la Llei esclavitza…

Estupidesa: l’estupidesa és el tarannà de qui és estúpid. És ser estúpid denota poc enteniment. La persona estúpida sol ser molesta, irritable, poc oportuna, mancada de discreció, presumptuosa, vanitosa, superficial, etc… 

Tipus recurs pastoral: