Lectio divina on line 55 (Setmana del 19 al 25 de novembre)

Dilluns, 19 Novembre 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

MANTENIU-VOS FIDELS A L’ESPERIT

Heu de retenir en vosaltres el missatge que heu sentit des del bell començament. Retenir el missatge que heu sentit des del bell començament és condició perquè també vosaltres visqueu units amb el Pare i el Fill. Vet aquí allò que el mateix Crist ha promès de donar-nos: la vida eterna.

Era això el que volia escriure-us a propòsit dels qui intenten esgarriar-vos. L’Esperit amb què Crist us ha ungit viu dins vostre, i per això no us cal cap mestre. Ara bé, l’Esperit és el vostre mestre en tot: ensenya la veritat, mai cap mentida. Per tant, seguint el seu ensenyament, persevereu units a Crist.

I ara, fillets, persevereu units a Crist. Així, quan es manifestarà, podrem tenir confiança plena i no haurem de passar vergonya davant seu quan vindrà definitivament.

Sabeu que Crist fa sempre el que Déu vol. Reconeixeu, doncs, que tothom qui fa la voluntat de Déu, esdevé fill de Déu.

Guaiteu quin regal més meravellós ens ha fet el Pare: ens podem dir fills de Déu... i ho som de debò! Com que el món no l’ha conegut, tampoc no ens reconeix a nosaltres. Estimats, des d’ara ja som fills de Déu, baldament no es vegi encara allò que serem. Sabem, però, que, quan Jesús es manifestarà, serem semblants a Ell, perquè el veurem tal com és. Tothom qui viu amb aquesta esperança en Ell, mira de ser pur com Ell, Jesús, és pur.

(1ª Joan 2, 24-29 - 3, 1-3)

-------------------------

Què diu el text?

Què vol dir el que Joan afirma: “L’Esperit ensenya la veritat, mai cap mentida”?

¿Quines mitges veritats o mentides hi poden haver en la meva vida?

Què em demana aquest text de la Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

1/ El missatge que heu sentit... Aquesta primera carta de Joan està plenament relacionada amb el 4rt Evangeli, redactat també en la Comunitat de Joan. Era inevitable que entre els components de la comunitat no hi hagués problemes de convivència i de interpretació doctrinal sobre la persona de Jesús.

Remarcar “el que heu sentit des del bell començament...” vol dir recordar amb fidelitat el que Jesús fou, el que va dir i obrar i sobre tot la seva Pasqua i el do de l’Esperit per als seus seguidors. Hom defensava que Jesús no era realment un home de carn i os, sinó tan sols una aparença, no es va fer realment un home, negaven l’Encarnació del Verb, ben remarcada altrament en el pròleg del 4rt Evangeli. I si Jesús no era realment l’Encarnació de la Paraula, la força salvadora i universal de la seva mort no era valorada en absolut. La confessió de la fe era capgirada totalment. Tot un grup, després de fer proselitisme amb aquestes idees es separà, marxà, de la comunitat. Joan, en la mateixa carta els anomena ‘anticrist’.

2/ Què promet Crist?... Ho diu  ben clarament la carta: “...allò que el mateix Crist ha promès de donar-nos: la vida eterna”. Vida eterna vol dir que la nostra individualitat caduca, temporal i limitada pel procés evolutiu de la naturalesa on ens realitzem, pot aspirar a superar els paràmetres biològics de la mort si la nostra voluntat lliure pren l’opció de creure, acceptar i seguir la persona de Jesús en la seva realitat terrenal històrica, Mort i Resurrecció. Per a fer-nos aquest do “baixà del cel i acampà entre nosaltres” com també explicita el pròleg del 4rt Evangeli.

3/ Els qui intenten esgarriar-vos... Aquí, avui, no es tracta de fer una explicitació acadèmica de les idees i noms que van dificultar la convivència en les primeres comunitats. Més aviat hem de prendre consciència de que els enemics del missatge de Jesús els tenim al nostre entorn, en aquesta societat contaminada de publicitats superficials, notícies falses, frivolitat, odi, insults, menyspreu, i hom encara s’atreveix a parlar de postveritat...!

4/ Veritat i mentida... Per això la formació permanent ens és del tot necessària, i realitzada en grup, en equip, amb constància planificada i ben assessorats. Avui dia el cristià no pot anar sol perquè no pot resoldre el seu aliment espiritual en un individualisme tancat només d’oracions i sagraments...

5/ Ser pur com Jesús... vol dir realitzar-se i projectar-se un mateix des del Nou Manament: “Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat”. Des d’aquesta vivència: saber detectar el bé i el mal, la veritat i la mentida de l’entorn per a ser com Jesús de Natzaret. Comportar-se així és fer la Voluntat del Pare, vol dir: ser Reis, Profetes i Sacerdots amb Jesucrist!

Tipus recurs pastoral: