Lectio divina on line 66 (Setmana del 4 al 10 de març)

Dilluns, 4 Març 2019
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC:
BONS i MALS CONSELLS

Tots els qui donen consells exalcen el propi consell,
però n’hi ha que aconsellen en profit propi.

Vés alerta amb qui dóna consells;
primer informa’t de què té necessitat;
perquè et podria aconsellar en profit propi.

No demanis el parer d’algú sobre el seu rival,
ni d’un covard sobre la guerra,
ni d’un negociant sobre el mercat,
ni d’un comprador sobre el preu de la venda,
ni d’un envejós sobre l’agraïment,
ni d’algú sense cor sobre la bondat...

Més aviat, vés a veure sovint alguna persona fidel,
que sàpigues que guarda la Llei del Senyor,
que comparteix els teus anhels
i que, si de cas ensopegues, compartirà el teu sofriment...

(Siràcida, o Eclesiastès37, 7-12)

-------------------------

Què diu el text?

¿Què requereix donar o rebre bons consells?

¿Com et relaciones amb les persones del teu entorn?

Què et suggereix aquesta PARAULA d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio...

Els humans hem de créixer i treballar-nos com a persones, individualment i social. L’egoisme i l’egolatria són corcs que roseguen i destrueixen les persones, malmeten l’entorn humà, començant per la família, les amistats, l’entorn laboral...

Simone de Beauvoir, escriptora francesa, diu: “ La vida té valor sempre que es valori la vida dels altres, a través de l’amor, l’amistat, la indignació i la compassió... Tu, viu de tal manera que res del que facis no hagi de merèixer el retret o la condemna dels que t’envolten...”

Tenim, doncs tres conceptes qualitatius per a reflexionar i pregar des del text de la Lectio d’avui: Retreure, Condemnar i Aconsellar. Del Retret i la Condemna en donem una descripció tan sols.

Retreure, amb el seu verb Retreure, és recordar a algú personalment, o a un col·lectiu, quelcom que hom vol que es recordi i es tingui en consideració per tal de que no es repeteixi...

Condemnar és declarar algú culpable o reprensible per alguna actuació negativa, directament o indirecta, sobre i contra persones, situacions i la mateixa natura.

El Retret i la Condemna es projecten cap enfora mentre que el CONSELL neix i surt de l’interior de la persona. Un consell pot ser bo, mig bo, no tan bo, indiferent, interessat o dolent. Depèn del cor de la persona o grup de persones.

El cor és la seu de tota activitat, tant intel·lectual com afectiva, de cada ésser humà. Del cor de la persona en brollen la confiança, gratitud, estimació, amor, valoració del proïsme, respecte, voluntarietat, compartir, joia creativa, satisfacció de nous coneixements, organitzar la vida personal, familiar, social, la fruïció positiva i creadora dels sentits... Altrament l’Evangeli de Mateu recorda unes paraules deJesús: “Del fons del cor en surten les males idees que impulsen a matar, a cometre adulteri i abusos sexuals, a robar, a mentir i a dir mal dels altres...” (Mt 15, 19)

Aconsellar o rebre consell està directament relacionat amb el cor, depèn de la qualitat i intenció de la persona... Les expressions corporal, facial, el to de veu i les mateixes paraules que s’utilitzen, són la exteriorització de la intenció del qui demana consell o en dóna. Donar i rebre consell en el sentit més positiu demana sinceritat, humilitat i transparència per ambdues parts. És aquell moment exquisit de comunicació mútua entre les persones... Tornem a recordar paraules de Jesús a l’Evangeli de Mateu: “...digueu Sí quan és Sí i No quan és No. El que passa d’aquí ve del maligne...” (Mt 5, 17).

Tipus recurs pastoral: