Diumenge de Pasqua de Resurrecció

Cicle: 
C
Temps: 
Pasqua
Diumenge, 21 Abril 2019
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

Ressuscitats amb el Crist, emprenguem una vida renovada!

La notícia, tot i les dificultats i els dubtes, s’imposà a tots els qui havien plorat la mort de Jesús, els qui havien fugit, els qui l’havien negat. Jesús és ressuscitat! Al·leluia! És l’esclat de llum que ha arribat fins a nosaltres i es perpetuarà per sempre.

Els evangelistes ens presenten el sentit pregon de la Resurrecció de Jesús, la seva nova forma de presència enmig de la comunitat cristiana i la novetat de vida que en nosaltres això comporta. Cada un dels quatre relats ho enfocava pensant en les respectives comunitats a qui s’adreçava. Així les descripcions són diverses, complementàries i en alguns casos poden aparèixer com a contradictòries. La diversitat dels relats ens ajuda a captar i distingir el missatge essencial en què tots coincideixen: Jesús, el crucificat, ha ressuscitat i ve a fer camí amb nosaltres en la Galilea dels nostres entorns, de les nostres comunitats, de cada u de nosaltres.

La nit de Nadal escoltàvem el profeta Isaïes que deia: “El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum”. I avui la Llum del Crist s’ha imposat sobre les nostres foscors. Llum triomfadora i salvadora.

Jesús a Getsemaní ens deia: “Vetlleu i pregueu”. Avui la llum del Ciri Pasqual presideix la nostra nit de vetlla i pregaria: Vetlleu i pregueu. La nit de Getsemaní fou vetlla en el dolor de mort; aquesta nit ho és en l’alegria del Crist Vivent.

Les lectures de la Vetlla Pasqual ens evoquen tot el procés de la història de la salvació fins a aquest moment lluminós de Nova Vida en què pren sentit la nostra presència en el món i ens assenyala el camí vers el futur.

Ara ja l’Esperit de Jesús ha envaït les nostres persones i ens ha amarat de la vida nova del Crist Ressuscitat. Vida nova que ens ha estat donada en el Baptisme. Sant Pau en la carta als Romans ens ho recorda: “Pel baptisme hem estat sepultats amb Ell en la mort perquè tal com Crist va ressuscitar entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida”.

Als antics l’aigua del mar els evocava el mal, la mort. Nosaltres, per l’aigua baptismal hem estat immergits en la mort de Crist però en emergir de l’aigua, com Jesús emergeix del sepulcre, som revestits de la Nova vida del Ressuscitat. Tal com llegim en la primera lectura de la missa del dia: “Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt...” Així doncs, el nostre Baptisme en la Mort i la Resurrecció de Jesús ens mena a cercar el que és de dalt i emprendre una vida nova.

D’aquí ve que en celebrar la Pasqua del Senyor Ressuscitat som portats de la mà vers una renovació de les nostres vides en una resposta continuada a la crida de l’Evangeli.

Donarem resposta pasqual a la llum de l’Evangeli si ens fem sembradors d’esperança en els cors d’homes i de dones que pateixen la mort física, psicològica o espiritual, la solitud, la tristesa, l’enfonsament, la desesperació, els qui caminen sense esma per la vida... Els trobarem entre els veïns, a casa nostra, en el treball, en els hospitals, a les presons...

Ressuscitats amb el Crist, emprenguem una vida renovada!

Bona pasqua!

Tipus recurs pastoral: