Diumenge XXVI de durant l'any

Cicle: 
C
Temps: 
Durant l'any
Diumenge, 29 Setembre 2019
P. Jaume Sidera Plana, cmf

Jesús invita la gent a realitzar el projecte de Déu

1.- El salm és tota una declaració de principis. El Senyor fa justícia als oprimits, dóna pa als qui tenen fam. Deslliura els presos. Dóna la vista als cecs, redreça els vençuts. El Senyor estima els justos i guarda els forasters. Manté les viudes i els orfes, i capgira els camins dels injustos. 

2.- És el programa que Jesús es féu seu i proclamà a la sinagoga de Natzaret i des de la muntanya de les Benaurances. Jesús invita la gent de bon cor i ulls nets, assedegada de justícia i de pau a realitzar el projecte de Déu: que el pa arribi a tothom i que si algú pateix i plora trobi qui li faci costat i li eixugui les llàgrimes. Que la felicitat arribi arreu del món.

3.- Però el programa de Jesús xoca frontalment amb el ric panxacontent de qui parla el profeta Amós. Un malànima que es passa la vida mirant-se el melic cuidant que el món comença i acaba amb ell. I els altres, si n’hi ha, que es facin repicar. Ni una llàgrima de pena pel desastre del seu poble.

4.- El personatge que Jesús descriu a l’evangeli d’avui és tan desolador com el d’Amós. L’anomenem Epuló, que vol dir golut. Algú li posà el nom Neves, el ninivita, estranger i prepotent. Molta aparença externa i un tren de vida ofensiu. Vesteix de porpra, reservada a Déu i als reis. A Roma, exclusiva del Cèsar. Però de mínima qualitat humana. Mesell i sense entranyes davant la misèria del pobre Llàtzer. Llàtzer, fent honor al seu nom, compta amb l’ajut de Déu. Sembla un escarni. Ja ho veieu, no és Déu qui l’ajuda. Qui li llepa les nafres és un ca.

5.- La mort els iguala tots dos. Però ara el miserable panxacontent en tindria prou amb unes gotes d’aigua que Llàtzer li pogués donar amb la punta del dit, perquè gaudeix de la fidelitat de Déu amb Abraham i els patriarques. Però l’abisme que els separava a la terra s’ha fet més gros que abans. No hi ha solució.

6.- Jesús no pretén pas instruir els oients sobre l’altre món sinó només indicar-los el camí per arribar-hi. És la conversió. El canvi de mentalitat i de cor. La conversió era necessària per al ric mentre vivia com ho era per als seus germans que continuen tan tancats com ell. Si no fan cas de Moisès i els Profetes, –la Paraula de Déu llegida, predicada i escoltada– no els convenceran ni que vingui algú de l’altre món. Jesús ha mort, ha ressuscitat i és present entre nosaltres. Però no els convencerà pas.

7.- Els poderosos de la terra, els qui tenen a les mans les claus del poder, del tenir i del saber, continuen tan tancats a la infinita multitud dels pobres, dels empobrits, dels marginats i dels sense feina com el Neves davant Llàtzer. Ni els miracles –les meravelles– que fan milers i milers de persones senzilles, sovint amb el just per a un bon passament, no els commouen. Tenen la gran barra de donar el Nobel de la pau a la Teresa de Calcuta tocats per la seva total dedicació als Llàtzers del món i alhora no mouen ni un dit per canviar la injustícia d’un capitalisme salvatge.

8.- Però han de saber que ni Déu ni els homes de bona fe i generosos no poden suportar que un grapat de magnats de tot pelatge es mengin les tres quartes parts o més dels béns de la terra i deixin la quarta part per a la resta de la humanitat. Sense plànyer la multitud de persones que es moren de gana i es pelen de fred. Per a bé o per a mal, els pobres de solemnitat com Llàtzer reben l’ajut no pas dels qui més saben, tenen i poden sinó de persones bones i generoses que de la seva pobresa saben compartir la gota d’aigua o el bocí de pa o la mica de roba per ajudar-los.

9.- Sant Pau amb la seva carta a Timoteu ens invita a omplir-nos de la vera riquesa capaç d’adobar el món. L’home connectat amb Déu i amb el seu amor malda per practicar la justícia, la pietat, la fe, l’amor, la paciència, la mansuetud. Té els ulls i el cor oberts a les persones necessitades o marginades d’aquest món. Oberts també i a l’horitzó de la vida eterna. Recordant el baptisme i la confirmació i nodrits ara amb l’Eucaristia guarden fidelment el manament de Jesús: Estimeu-vos els uns als altres com Jo us he estimat.

Tipus recurs pastoral: