Lectio divina on line 98 (Setmana del 9 al 15 de desembre)

Dilluns, 9 Desembre 2019
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: GRAN FESTA A SIÓ (Profeta Jeremies)

Escolteu, nacions, la paraula del Senyor,
anuncieu-la als qui són lluny, a les illes:
“El qui havia dispersat Israel, de nou l’aplegarà,
i el guardarà com un pastor el seu ramat:
el Senyor ha redimit el poble de Jacob,
l’allibera de les mans dels més forts.

Arriben a les altures de Sió cridant de goig,
a la llum de l’abundor del Senyor:
blat, vi i oli, i cries dels ramats.

Viuran com els horts amarats d’aigua,
no patiran mai més d’escassetat.
Llavors dansaran d’alegria les noies,
joves i vells dansaran junts:
canviaré el dol en festa,
els consolaré de les penes i els alegraré...
...l’abundor de casa meva saciarà el meu poble.
Ho dic jo, el Senyor.

(Jr 31, 10-14)

-------------------------

Què diu el text?

Què pot envair avui la nostra llar, creences i interioritat?

¿Com podem albirar el futur de les nostres comunitats des d’aquest text?

Què et demana la Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio. 

I - EL FET HISTÒRIC

Jeremies inicià la predicació profètica en el regnat de Josies rei de Judà (640-609 aC) i es perllongà durant les tres deportacions dels jueus a Babilònia els anys del 597 al 581 aC. El text de la Lectio d’avui però té unes referències clares al Regne d’Israel del nord més que no pas al de Judà que era al sud (vegeu el mapa n. 5 de la Bíblia Interconfessional de l’ABCAT). El cas és que el Regne del Nord, Israel, havia desaparegut del mapa uns 125 anys abans amb la invasió dels assiris, fou en aquest moment quan les tribus que formaven part d’aquest Regne del Nord s’escamparen i desaparegueren totalment, encara fins avui. Només restà lliure  la tribu de Judà al sud que no fou atacada pels assiris. ¿A què es deu, doncs, aquest text de Jeremies referent al Regne del Nord quan feia tants anys que havia desaparegut?

II - LA TEOLOGIA DE JEREMIES

El profeta es troba davant un Regne del Nord dispersat i desaparegut ja de molts anys i un Regne de Judà amb els seus habitants que, davant els seus ulls, són deportats sistemàticament a Babilònia. Tot perdut: terra promesa, la preferència i protecció divines, muralles i ciutat de Jerusalem depredades, el Temple espoliat i destruït, etc.

Però EL SENYOR ÉS FIDEL: arribarà un dia en que la Ciutat de Sió serà el centre joiós de tots els qui l’habitaran. Els desapareguts i escampats a les “illes”, que vol dir els confins de la terra, és a dir, les tribus del Nord anorreades pels Assiris, retornaran joioses a Sió. Val a dir que Sió, Jerusalem, havia sigut bandejada i oblidada pels governants i habitants del Regne del Nord, mai hi van voler anar, havien menyspreat la ciutat i el Temple mentre havien creat els seus llocs particulars de culte al Déu dels pares. Aquest retornats es trobaran a Sió amb els deportats de la tribu de Judà a Babilònia que també retornaran eufòrics i plens d’alegria a la ciutat i terra de la que els havien exiliat. Tots junts, fetes les paus i oblidades les enemistats, gaudiran de l’abundor de tot perquè el Senyor és fidel i no els ha abandonat. És la renovació de l’Aliança que festejaran  noies, joves i vells conjuntament... 

III - AVUI I NOSALTRES

Assiris, Nabucodonosors, Babilònis... avui també ens han envaït i dispersat: les esglésies s’han buidat, la religió no té interès, la catequesi bàsica ha desaparegut de les famílies, l’ètica està encegada pels afanys de riquesa, consum, poder, hedonisme, la imatge digital ha desplaçat la interioritat de la persona, quasi no tenim comunitat, etc... La PERSONA DE JESÚS, tanmateix, ens mostra el camí d’un AMOR ETERN, més enllà de tota caducitat. Si som capaços de seguir-lo descobrirem, admirats i agraïts, la JERUSALEM CELESTIAL: EL TOT DEL TOT.

Tipus recurs pastoral: