Baptisme del Senyor

Cicle: 
A
Temps: 
Nadal
Diumenge, 12 Gener 2020
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

Jo et prenc per la mà...

Aquest diumenge passem full entre la infantesa de Jesús i la seva acció evangelitzadora.

El relat del baptisme de Jesús pertany al gènere història amb alguna simbologia i amb una profunda càrrega teològica. Com sempre ens caldrà observar el text amb atenció com a un cofre que cal obrir curosament per a trobar-hi el missatge i assimilar-lo.

El gest humil de Jesús en fer-se batejar al Jordà és una obertura grandiosa vers el misteri de la Santíssima Trinitat:

-          Jesús es fa batejar en el Jordà.

-          L’Esperit Sant envaeix la persona de Jesús

-          El Pare ens presenta Jesús com a Fill seu estimat i enviat.

L’escletxa per on ens arriba la llum de la Santíssima Trinitat és l’Esperit Sant. Ell ens mena a descobrir el misteri que s’amaga en el relat del Baptisme del Senyor:

1ª lectura.- A Isaïes llegim: Aquí tens el meu servent... el meu estimat... He posat en ell el meu Esperit... Jo, el Senyor , t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat, i et destino...

2ª lectura.- Pere a casa del pagà centurió Corneli parla sobre Jesús: Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder...

Evangeli.- Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. Llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell...

Com pots comprendre, no es parla d’un cel que s’esberli (metàfora referida a la cosmologia antiga en què Déu era a l’altra banda de la volta del cel i per a manifestar-se havia d’esberlar-la). Ni es parla tampoc d’un colom voleiant per l’aire, (referència al colom de l’arca de Noè tornant amb un brot d’olivera). Del que ens parlen els evangelistes és d’una profunda i definitiva experiència de Jesús que se sent banyat, amarat, de l’Esperit Sant.

Lluc fa una precisió: Jesús també fou batejat i mentre pregava, el cel s’obrí, i l’Esperit Sant baixà cap a ell en forma visible com un colom. S’hi suggereix una experiència interior de Jesús.

L’evangeli continua: I una veu deia des del cel: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut.

Així, doncs,Jesús en sortir de l’aigua se sent ple de l’Esperit Sant i el Pare ens el presenta com a Fill.

Quan més tard els tres evangelis sinòptics parlaran de la Transfiguració del Senyor, tornarem a sentir la veu de Déu Pare: Aquest és el meu Fill, l’elegit, escolteu-lo.

En escoltar Jesús ens reconeixem com a Fills en el Fill, pel l’acció de l’Esperit Sant que habita en nosaltres i ens fa dir: ABBÀ, Pare!

Quan preguem, en el Fill ens adrecem al Pare impulsats per l’Esperit Sant.

I tot, en la litúrgia i en la vida, ho fem en el Nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

Acabem! Pau en la carta als Romans ens dirà:

Immergits pel bany del baptisme en la Mort del Crist
emergim en la seva Resurrecció...
Per tant caminem en una vida nova
(v. Rm 6,4-6).

Tipus recurs pastoral: