Lectio divina on line 102 (Setmana del 20 al 26 de gener)

Dilluns, 20 Gener 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: EL DESCENDENT DE DAVID

Un rebrot naixerà de la soca de Jessè,
brotarà un plançó de les seves arrels.

L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’Ell:
esperit de saviesa i d’enteniment,
esperit de consell i fortalesa,
esperit de coneixement i de reverència pel Senyor,
esperit que li inspiri com reverenciar-lo.

No jutjarà per les aparences;
ni decidirà pel que senti a dir;
farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres.

La seva paraula serà un flagell en el país,
una sentència que farà morir el malvat.
S’armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat.

(Is 11, 1-5)

-------------------------

Què diu el text?
Consideres que el text t´és llunyà, que es refereix només a Jesucrist?
Relaciona’l amb el Baptisme que has rebut...
Què et suggereix aquest text d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

El text d’Isaïes del 10,13 al 11,9 és un cant o poema que anuncia el Messies futur i en descriu els trets fonamentals: descendent de David, ple de l’esperit profètic, implantarà la justícia i la pau entre els humans, i també a la natura. Tot plegat descriu un retorn a la harmonia inicial descrita en la creació. Però això només serà possible des del coneixement del Senyor. L’Esperit del Senyor ha estat actuant sempre, ja abans de la creació planava sobre les aigües superiors, ha donat vida a tota realitat vivent. Fou l’Esperit del Senyor que suscità els jutges d’Israel quan foren necessaris i els concedí el bon discerniment davant les situacions més complexes. L’Esperit donà l’habilitat artesana i imaginativa als constructors del Santuari, inspirà els profetes i els enfortí contra tota dolenteria moral, de qui fos, fos el rei o el poble ras, passant per levites, sacerdots, comerciants lladres, etc. l’Esperit deixava clar si eren profetes per vocació divina o consellers corromputs que cercaven el seu interès personal més que no pas el retorn al Senyor, però que també es deien profetes...  L’esperit profètic envairà el futur Messies i, no solament això, sinó que es vessarà universalment a tothom, sense distinció de raça, classe social, gènere, edat, etc. Aquesta pedagogia catequètica de les escriptures antigues precedeixen i són a la base de la doctrina de l’Esperit Sant al Nou Testament.

-EL CONTEXT-

Tot sembla que el text, aquest poema, fou redactat en la crisi total de la deportació dels jueus a l’exili de Babilònia, quan s’havia perdut tota esperança i la monarquia davídica, amb tantes promeses de perdurabilitat, havia sigut estroncada per la mort violenta contra el darrer rei de Judà Sedecies i els seus fills. Isaïes, i els seus deixebles, amb l’esperit profètic veritable i no pas interessat, van redactar aquest escrit poètic i esperançador. La nissaga de David havia sigut tallada de base, però del que en queda, un arbre serrat, en sortirà un rebrot...

-AQUÍ i AVUI-

La universalització dels dons de l’Esperit a la comunitat cristiana es realitza amb els sagraments, inicialment pel Baptisme. Vam ser ungits com a sacerdots, profetes i reis amb Jesucrist i d’aquí que portem l’esperit de saviesa, enteniment, consell, fortalesa, coneixement i reverència del Senyor... En som conscients? Col·laborem amb l’Esperit?

Cal revisar-nos amb humilitat si hi som fidels, si no jutgem per les aparences, si no decidim i valorem fets i persones només pel que sentim a dir, si fem costat als desvalguts i més pobres...  NOSALTRES SOM TAMBÉ, AMB CRIST, REBROT DE JESSÉ...

Siguem-ne conscients i responsables!

Tipus recurs pastoral: