Lectio divina on line 106 (Setmana del 17 al 23 de febrer)

Dilluns, 17 Febrer 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: DESCOBERTA DEL LLIBRE DE LA LLEI

L’any divuit del regnat de Josies, el rei va enviar el canceller Xafan al temple del Senyor, amb aquest encàrrec:

-Vés a trobar el gran sacerdot Hilquià perquè recompti els diners de les ofrenes del temple del Senyor; tot allò que els guardians del cancell han recollit del poble. Que ho donin als mestres d’obres encarregats de l’edifici del temple del Senyor, perquè puguin pagar els qui treballen en les obres de reparació dels desperfectes del temple: els fusters i els paletes. Així podran comprar la fusta i els carreus necessaris per a les reparacions de l’edifici. I que no els demanin comptes dels diners que els posen a les mans, perquè són gent de tota confiança.

Llavors el gran sacerdot Hilquià va dir al canceller Xafan:

-He trobat el llibre de la Llei al temple del Senyor!

Hilquià va passar el llibre a Xafan, i aquest el va llegir. El canceller Xafan anà a palau i va portar al rei la següent notícia:

-El sacerdot Hilquià m’ha donat un llibre.

I Xafan el va llegir davant el rei. Quan el rei va sentir les paraules del llibre de la Llei es va esquinçar els vestits i va donar aquesta ordre al sacerdot Hilquià...

-Aneu a consultar el Senyor per mi, pel poble i per tot Judà, sobre el que hi ha escrit en aquest llibre que ha estat trobat perquè la indignació del Senyor es deu haver abrandat contra tots nosaltres, ja que els nostres pares no van obeir les paraules d’aquest llibre i no van complir tot el que prescriu...

( 2Re 22, 3-13)

-------------------------

Què diu el text?
Coneixies aquesta narració del segon Llibre dels Reis?
Quin et sembla que és el punt més essencial de tota la narració?
Què et suggereix aquesta Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Letio.

-EL TEXT-

Tres escenes successives: 1ª/ El rei Josies (640-609 aC) donà ordre de restaurar el temple, que, pel que s’insinua, estava com abandonat i mig profanat. És explicable perquè els dos antecessors seus en el tron de Judà  Manassès (699-644 aC) i Amon (644-640 aC) foren poc   creients i gens complidors de la Llei. Tanmateix el text dóna testimoni de rectitud i bondat d’algunes persones oferents i uns fusters i paletes mereixedors de tota confiança. 2ª/ En mig de la restauració descobreixen entre la runa el Llibre de la Llei, concretament el Deuteronomi, que seria en la versió més antiga, i en donen notícia al rei Josies. 3ª/ El rei Josies el feu llegir davant seu i en constatar que poble i governants eren molt lluny del voler diví manifestat en una Llei tan entenedora  i clara, s’esquinçà els vestits perquè tots plegats s’havien allunyat del voler de Déu, i Déu no deixaria impune aquest pecat d’oblit i abandó idolàtric.

-EL CONTEXT-

El temple a què es refereix era el primer temple, el que havia construït Salomó, per tant era un edifici vell de quasi 400 anys... Entre això i la pèrdua de la fidelitat a la Llei de Moisès es comprèn la deixadesa i abandó religiós tant de la massa popular com dels responsables del temple i la mateixa monarquia. El rei Josies, religiós, reaccionà amb sis fets cabdals: 1r/ Renovà  l’Aliança recordant Josuè (Js 24, 1-28). 2n/ Purificà el culte i exterminà  la idolatria. 3r/ Jerusalem centralitzà el culte i es suprimiren els santuaris locals escampats pel territori de Judà. 4tr/Es suprimiren també els santuaris de la part de Samaria que dominava el rei de Judà.  La resta de Samaria havia desaparegut amb la conquesta dels Assiris el 722 aC. 5è/ Realitzada tota la purificació geogràfica i restaurat de nou el temple de Jerusalem, es celebrà la Pasqua en honor del Senyor. 6è/ Per tal d’ajustar-se del tot a la literalitat de la Llei feu desaparèixer nigromants, endevinaires i fetillers amb tots els objectes que insinuessin idolatria.

Per a més informació es pot llegir el cap. 22 enter i part del 23 d’aquest 2n Llibre dels Reis.

És interessant l’aparició de ‘Julda’ (cap 22,14...) una dona profetessa a Judà que sap interpretar el futur des del text de la Llei que s’acabava de retrobar.

-AQUÍ I AVUI-

El text del 2n Llibre del Reis de la Lectio d’avui, deixant a part l’aspecte catequètic i teològic-bíblic que vulgui donar-nos, té un valor antropològic remarcable. Quantes vegades no acabem de reeixir en un problema personal, familiar, social, eclesial... perquè no el plantegem a fons. Ens enganyem amb petits arranjaments que a voltes no passen de ser patafis insuficients. Judà podia tenir bons paletes i fusters, persones voluntarioses que feien aportacions al temple, fins i tot un monarca de cor i principis religiosos com Josies. Però del que es tractava era, no solament arranjar l’envellida construcció del temple de Jerusalem, sinó sobre tot adonar-se de l’incompliment de la Llei i dels costums idolàtrics que infestaven la moral del poble, sacerdots i governants... és a dir: CONVERTIR-SE!

LA BÍBLIA TÉ UN VALOR ANTROPOLÒGIC  COM CAP ALTRE LIBRE AL MÓN...

Tipus recurs pastoral: