Lectio divina on line 109 (Setmana del 9 al 15 de març)

Dilluns, 9 Març 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: SEGUIR JESÚS... (Evangeli de Lluc)

Un notable li preguntà:

–   Mestre bo!, ¿què haig de fer per posseir en herència una vida eterna?

–   Perquè me’n dius de “bo”?, li fa Jesús. Fora de Déu, ningú no ho és de bo. Saps prou els manaments: No cometis adulteri, no matis, no robis, no testimoniïs en fals, honra el pare i la mare.

–   Tot això ho he guardat des de ben jove, li contestà.

En sentir-ho, Jesús li digué:

–   Et resta encara una cosa, només: ven el que tens i reparteix-ho als pobres, i Déu serà el teu tresor. I, apa, segueix-me!

Però l’altre, quan va sentir això, es posà d’allò més trist, perquè era molt i molt ric.

Quan Jesús va veure que s’havia entristit d’aquella manera, va dir:

–      Ui! Que és difícil que els qui tenen riqueses reconeguin Déu com a Senyor! ¿Oi que  és difícil que un camell entri pel forat d’una agulla? Doncs encara ho és més que un ric reconegui Déu com a Senyor.

...Us asseguro que no hi ha ningú que hagi deixat casa o dona o germans o pares o fills per causa del Regne de Déu, que no en rebi moltes vegades més en aquest temps, i la vida eterna en el món a venir.

(Lc 18,18-29)

També: Mt 19,16-29 / Mc 10,17-31

-------------------------

Què diu el text?
Quin lloc ocupa la persona de Jesús en les meves conviccions?
¿Com testimonio la meva fe als meus entorns familiar, amical, social...?
Què em suggereix la Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

Jesús deixa clar de bon principi que ser “BO” és una peculiaritat de Déu, d’Ell tan sols. Els humans podem reflectir la bondat divina complint unes normes objectives per les quals ens valorem i respectem mútuament. Són els manaments del Sinaí, que són gravats en el cor de tota persona, sigui de la cultura, raça o gènere que sigui.

Algú que es voldria promocionar i aprofitar-se de la persona de Jesús, que parlava d’un Nou Regne, li fa la petició de posar-se-li  al costat, tot  presumint de perfecció moral. Però Jesús ho exigeix tot, li diu clarament que per reflectir i viure més radicalment la bondat de Déu, cal prescindir de tot el que és escadusser i peremptori, i, llavors sí, posar-se-li al costat i seguir-lo... Aquell individu no ho veié clar, i girà cua. Immediatament Jesús és més explícit: cal abandonar també casa, dona, germans, pares o fills per a participar i col·laborar amb el Nou Regne, realització màxima i definitiva de la Bondat de Déu en tots nosaltres. El que queda clar en els tres evangelis de Lluc, Marc i Mateu és que Déu i la riquesa són incompatibles, i que Déu és per sobre de tots els altres valors, siguin els que siguin.

-EL CONTEXT-

Quatre punts a tenir en compte a l’hora de llegir i poder entendre el NT en general:

1r/ Els Evangelis i cartes serien redactats els últims 30 anys del segle primer i principis del  segon, quan els testimonis directes de la vida i obra de Jesús de Natzaret estaven desapareixent per edat o persecució. Fou la recopilació de records i textos que fins aleshores circulaven  pels  àgapes eucarístics dominicals de les comunitats domèstiques. 2n/ Els textos i recordatoris sobre els fets i paraules de Jesús no tenien tant un intent biogràfic i històric sinó el presentar la persona i transcendència del Senyor ressuscitat per a la Comunitat i cada batejat. 3r/Entre els recopiladors de records i textos que formarien els quatre Evangelis hi havia judeocristians i els contextos culturals hebreu i grecoromà. 4rt/ A la 2ª meitat del s. III tenen molta força l’anacoretisme del desert  i l’inici de la vida monàstica. ¿Quina influència tingueren aquests quatre contextos en la redacció definitiva i còpies manuscrites del Nou Testament?

-AQUÍ I AVUI-

Amb l’explicitació dels contextos anteriors se’ns clarifica una necessitat urgent: LA FORMACIÓ PERMANENT, si la descuidem, som “cristians menors d’edat”.

Déu i el diner son irreconciliables. No hem de reduir, però, el mot “diner” a moneda i comptes corrents. El diner té tentacles dissimulats, per exemple: un consum embogit, l’evasió cap a sorolls de tota mena, manca d’interioritat, despreocupació pel nucli unificador de la nostra vida, indiferència davant preguntes essencials del fet natural i còsmic, irresponsabilitat sistemàtica, vida sense continguts ni compromís humanistes... Al darrera sempre hi ha el diner.

DÉU ÉS EL PRIMER VALOR, FONAMENT I ANIMADOR DE TOT EL QUE TENIM: JO PERSONAL, VIDA, FAMÍLIA, SOCIETAT, NATURA, COSMOS.... JESÚS HO VA DEIXAR CLAR.

Tipus recurs pastoral: