Lectio divina on line 111 (Setmana del 23 al 29 de març)

Dilluns, 23 Març 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: LA “CONVERSIÓ” DE LÍDIA (Fets dels Apòstols)

Des de Tròada, on ens vam embarcar, vam navegar de dret a Samotràcia, i l’endemà a Neàpolis, i d’aquí cap a Filips, que és la ciutat més important de la província de Macedònia i colònia romana. En aquesta ciutat vam passar-hi alguns dies.

El dissabte vam sortir a fora de la ciutat, seguint riu avall, fins el lloc que ens pensàvem que es feia la pregària. Ens hi vam asseure i conversàvem amb les dones que hi havien acudit. Una de les dones que escoltaven Pau es deia Lídia. Era natural de la ciutat de Tiatira i comerciava en robes de porpra i compartia la fe dels jueus. El Senyor li obrí el cor perquè fes cas de les paraules de Pau. Un cop batejada, ella i la seva família, ens pregà:

-Si realment  creieu que mereixo la confiança del Senyor, veniu a allotjar-vos a casa meva.

I ens hi obligà tant sí com no.

(Ac 16, 11-15)

-------------------------

Què diu el text?
¿Sabries ubicar en el mapa bíblic les ciutats de Tròada, Neàpolis, Filips i Tiatira?
Perquè Lluc descriu aquest àmbit femení en iniciar la predicació a Macedònia?
Què et suggereix el text d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

Tròada és el port de mar més occidental de l’Àsia Menor. Entre Tròada i les ciutats de Neàpolis i Filips, al continent, hi ha l’illa de Samotràcia. Pau amb Timoteu i Siles fa aquesta travessa que és el salt de l’Àsia a Grècia. Aquest salt, geogràficament breu, és un salt immens i qualitatiu en la difusió de la Bona Nova. Filips havia sigut conquerida el 355 aC per Filipos, el pare d’Alexandre el Gran, ara era una ciutat romanitzada del tot i habitada per molts veterans dels exèrcits d’Octavi August.  Un dissabte els tres missioners van a la vorera del riu Gàngites, fora la ciutat, per a connectar amb un grup de dones que eren afins al judaisme, grup que era coordinat per Lídia. Lídia era de Tiatira, una de les set ciutats de l’Apocalipsi. Tot suggereix que era una comerciant hel·lenista que hauria establert relacions amb mercaders jueus, els quals l’haurien dut a fer-se prosèlit de la seva religió. Lídia escolta Pau, el creu i es fa batejar i ofereix als missioners l’hospitalitat de casa seva.

-EL CONTEXT-

Els versets anteriors a la lectura del text d’avui (Ac 16, 6-10) suggereixen que Pau començava a tenir problemes seriosos a les regions de Frígia, Galàcia, Mísia i Bitínia. Els judeocristians li segaven l’herba sota els peus, el desacreditaven per raó de la Llei. Pau defensava que amb la fe amb Jesús Ressuscitat tot començava de nou i que la Llei de Moisès ja era obsoleta. Fou un problema gros en les primeres comunitats. Podria haver sigut el mateix Lluc que, vist tot, aconsellés Pau que calia deixar aquelles àrees conflictives de l’Àsia i portar l’Evangeli a geografies noves, com Macedònia, que tampoc era massa lluny, només calia passar el mar. De fet, en el text, Lluc mateix es presenta per primera vegada com a protagonista i participant en la missió de Pau. Molt important: en aquest salt missioner de Pau a Macedònia no es parla de sinagoga, ni d’institucions establertes, ni temples... Són les dones, amb Lídia al davant, les que han escoltat i rebut la Bona Nova i formen una primera comunitat, tant senzill com profund.

-AQUÍ i AVUI-

En el nostre àmbit de cultura occidental hem viscut la fe cristiana com herència d’una tradició social o costum familiar, i ens estem trobant que moltes persones amb neguit interior es decanten per una indiferència agnòstica mentre que altres perviuen en una fe tirant a supersticiosa. No hem treballat prou la vivència comunitària des de la interioritat personal. Ens hem preocupat més de celebracions, processons, dogmes, campanars, estipendis, imatgeries, tot amanit de principis moralitzadors per al control de les consciències, festeig amb poders... 

Hem cercat més seguretats ambientals i externes que no pas una experiència interior i comunitària fonamentada en el CRIST RESSUSCITAT i el misteri de Déu...

QUINA ESGLÉSIA O COMUNITAT  NECESSITEM, I QUE PAU TREBALLAVA?

Tipus recurs pastoral: