Lectio divina on line 112 (Setmana del 30 de març al 5 d'abril)

Dilluns, 30 Març 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: SALM 15 (14)

Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra?
¿qui podrà viure a la muntanya sagrada?
El qui obra honradament
i practica la justícia.

Diu la veritat tal com la pensa;
quan parla no escampa calúmnies,
mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,

compten poc als seus ulls els descreguts,
honra i aprecia els fidels del Senyor;
no es desdiu de promeses oneroses,
no fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap innocent.

El qui obra així mai no caurà.

(Salm 15, enter)

-------------------------

Què diu el text?
¿Sabries comentar aquest salm des del pensament de Jesús?
¿A quins fets o situacions d’avui te’l podries aplicar?
Què et suggereix aquesta Lectio per a la vida?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-TEXT-

Més enllà de la imatge del Temple, el creient jueu ha d’estar i ser amb el Senyor. Qui viu aquest desig ha de ser honrat, recte i sincer, tres actituds de vida positives. També s’hi expressen tres actituds més vers el proïsme, però negatives: calumniar, fer-li mal o difamar-lo. Els qui es comporten amb mala voluntat no són amics de Déu i, per tant, cal apartar-los del propi viure i relació. Tenir en compte també que si algú ha fet alguna prometença a Déu, cal que la compleixi ja que és una ofrena sagrada a la divinitat. El conjunt del salm és una aplicació pedagògica dels deu manaments del Sinaí.

Qui compleix el que expressa aquest text  viu  en una estabilitat positiva amb ell mateix i el proïsme. És com una nova creació que mai no fallarà, per més contradiccions que li aporti la vida, perquè el fonament del seu viure és Déu mateix.

-CONTEXT-

Aquest salm té una intenció catequètica. Es cantaria en els pelegrinatges a Jerusalem tot ascendint al Temple. És com un diàleg entre els pelegrins i els sacerdots que els reben a l’esplanada, davant del Santuari. El diàleg exposa les condicions requerides per a ser-ne digne. Donar culte al Senyor exigeix no tant el compliment d’un ritual extern com una rectitud interior. El salm era un repàs de la Llei de Déu, festiu i cantat, per a entrar a la casa del Senyor.

Jesús s’encarà amb el culte merament extern, de llavis enfora, i es posà a favor d’un culte autèntic, en esperit i veritat, com li comentà a la samaritana (Jn 4, 21-24).

-AQUÍ I AVUI-

Per a nosaltres, la persona de Jesús Ressuscitat –JESUCRIST– és el veritable i definitiu Temple. Som part del seu cos. El salm 15 és redactat en l’espiritualitat exquisida del judaisme post-exílic, després del retorn del captiveri de Babilònia (538 aC). Té uns conceptes molt útils perquè revisem la nostra fidelitat baptismal: obrar amb honradesa... practicar la justícia, que vol dir viure un comportament recte, sant... dir sempre la veritat... valorar les persones fidels a la fe i també les compromeses humanament... no especular injustament amb els diners... defensar l’innocent... apartar-se de la no creença irreverent... i el compliment de les promeses...

CAL REVISAR LA NOSTRA FIDELITAT A LA PERSONA DE JESÚS, ELL ÉS EL TEMPLE QUE ENS ENCABEIX TOTS. LA RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS ÉS DE NECESSITAT CONSTANT EN EL CAMINAR DE LA NOSTRA VIDA CRISTIANA.

Tipus recurs pastoral: