Lectio divina on line 117 (Setmana del 18 al 24 de maig)

Cicle: 
A
Temps: 
Pasqua
Dilluns, 18 Maig 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: MISSIÓ DELS DEIXEBLES

Els Onze deixebles van marxar a Galilea, vers la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l, es van prosternar davant d’Ell. Però alguns van dubtar. Jesús s’acostà a ells i els parlà tot dient:

- Déu m’ha donat tot poder al cel i a la terra. Aneu a tots els pobles i feu-ne deixebles meus; bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a observar tot allò que us he manat. I mireu!  Jo m’estic amb vosaltres, dia rere dia, fins que el món no arribi a la seva culminació.

Mt, 28, 16-20

-------------------------

Què diu el text?
¿Com interpretes “ la Galilea” i “la muntanya” en aquest text concretament?
¿Quines sis coses diu Jesús als seus deixebles en acomiadar-se?
¿Com incideixen aquestes  paraules de Jesús en la teva vida?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

En aquests versets de Mateu hi ha 6 aspectes a tenir en compte, els tres primers merament simbòlics: Primer- 11 deixebles: el fill de la perdició, el traïdor, jueu radical, ja no hi és; representa el judaisme encegat... Segon- Galilea: és la regió que representa la fidelitat “light” a la Torà i al Temple, la Galilea dels gentils; per tant, lluny del Temple, del Sanedrí i dels enemics que s’havien proposat liquidar Jesús. Tercer- Muntanya: la muntanya de la Galilea indicada per Jesús és la muntanya de les Benaurances; a la Bíblia “muntanya” representa presència i acció de Déu directes: muntanyes del Sinaí, Horeb, Benaurances, Transfiguració, Oliveres... Quart- Nou bateig en la Trinitat: el baptisme de conversió, amb aigua que renta, és ja un símbol insuficient i obsolet; el nou Baptisme enriqueix la persona i la comunitat humanes de Trinitat i Amor Etern... Cinquè- Jesús té tot el poder, és la Pasqua, la Terra promesa definitiva... Sisè- Ell és present en el nostre temps fins a la fi: els qui creiem en Jesús, vivim, expressem i realitzem la seva Pasqua Eterna en les peremptorietats del nostre temps i espai.

-EL CONTEXT-

El text de Mateu és pedagogia catequètica sobre el Crist ressuscitat i el començ del caminar de la primera comunitat de seguidors. Les divergències literàries d’uns evangelistes amb altres, i Lluc en els Fets, no es contradiuen, simplement són redaccions adaptades a diversos grups i comunitats al llarg del segle primer. Els evangelistes no escriuen la biografia de Jesús sinó la importància de la seva Persona per a tots i cadascú dels qui formen la nova comunitat. Contrasteu l’escena que ens presenta avui Mateu amb  Mc 16, 14-18; Lc 24, 36-49; Jn 20, 19-23 i Ac 1, 6-8.  Trobeu-hi la unitat de fons...

-AQUÍ I AVUI-

Sense anar a Galilea i pujar a la muntanya de les Benaurances, és impossible de comprendre i seguir Jesús. Per a nosaltres “anar a Galilea” significa prescindir de tots els convencionalismes que desfiguren el nostre compromís baptismal, sincerar-nos davant l’Evangeli i viure i actuar amb la Comunitat dels seus seguidors... NOMÉS AMB AQUESTA CONVERSIÓ PODREM ENTENDRE LES BENAURANCES QUE JESÚS PREDICÀ I VIURE EL NOSTRE COMPROMÍS MISSIONER CRISTIÀ, COMPROMÍS QUE ÉS LLUM I PARTIMONI DE TOT BATEJAT...!

Tipus recurs pastoral: