Lectio divina on line 137 - Diumenge III d’Advent (Setmana del 7 al 13 de desembre

Cicle: 
B
Temps: 
Advent
Dilluns, 7 Desembre 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: TESTIMONI DE JOAN BAPTISTA - Jo 1, 6-8 i 19-28.
Diumenge III d’Advent

Déu envià un missatger. Es deia Joan. Aquest va venir com a testimoni, per donar testimoni a favor de la llum, perquè tothom arribés per ell a la fe. Ell no era pas la llum, no! n’era només un testimoni. ...

Heus ací el testimoni de Joan, el donà als sacerdots i levites que li van enviar els jueus de Jerusalem, per preguntar-li qui era. I Joan va respondre sense embuts:

-Jo no el sóc pas, el Messies!
-Doncs, què? –li pregunten- ets Elies, tu?
-No el sóc, els fa.
-Ets el profeta?
-No!, els respon.
-Nosaltres –li diuen– hem de tornar una resposta als qui ens han enviat. Qui ets? Què dius de tu mateix?

Ell, d’acord amb el Profeta Isaïes, va declarar:

-Jo? La veu d’un que crida en el desert: aplaneu el camí del Senyor!

Els enviats eren fariseus, i li varen preguntar:

-Doncs per què bateges si tu no ets el Messies, ni Elies ni el profeta?

Joan va respondre:

-Jo batejo amb aigua: però en mig vostre teniu el qui vosaltres no coneixeu, i que ve després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja de la sandàlia.

Això passava a Betània, a l’altra banda del Jordà on Joan batejava.

-------------------------

Què diu el text?
¿Quina sinceritat hi havia en les preguntes que els enviats de Jerusalem li feien a Joan?
¿Quina atenció i autenticitat hi ha al teu cor en la recerca de la veritat de la teva vida?
Què et demana avui la Paraula?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

Paraules i conceptes a posar l’atenció en aquest text:

 1r- Tres mots bàsics: missatger... testimoni... llum...
2n- Que tothom pugui arribar a la fe...
3r- Sacerdots i levites són enviats pels jueus. En l’Evangeli de Joan “jueus” fa referència als enemics de Jesús. Curiosament el traïdor entre els seguidors de Jesús es diu “Judes”, una referència intencionada.
4rt- La humilitat de Joan fa reconèixer davant els enviats dels “jueus” que ell no és el Messies, ni Elies, ni el profeta de torn...
5è- Distinció entre el baptisme d’aigua i el baptisme de l’Esperit.
6è- Betània, espai geogràfic del riu Jordà vora el Mar Mort.

Textos paral·lels: Mt 3, 1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,15-17.

-EL CONTEXT-

Els contextos de les paraules testimoni i llum els trobareu a l’índex temàtic de la Bíblia Interconfessional, si més no, doneu-hi un cop d’ull; no cal resseguir les citacions que s’hi fan.

La Llum és per a il·luminar tothom, no és privilegi tancat del “poble escollit.

El mot “jueu” surt 67 vegades a l’Evangeli de Joan. No té un sentit ètnic, de raça, sinó un sentit religiós. Són els representants del poble d’Israel que s’oposen a la comunitat de Joan (comunitat joànica) i a la seva fe en Jesús. El marc d’aquesta confrontació dels “jueus” contra Jesús és el Temple. Quan el traïdor “Judes” (jueu) va sortir del cenacle durant el Sopar Pascual, l’Evangeli de Joan en fa aquest simple comentari: “Era nit”... (Jn 13, 30).

La comunitat joànica estava formada molt principalment per mestres de la Llei, fariseus i sacerdots que van creure i acceptar Jesús; van abandonar radicalment els antics companys d’espiritualitat i estudi de la Torà. Aquesta comunitat es diu joànica perquè tindria com a referència Joan, el pescador de Galilea, que els era la garantia de veritat en la seva coneixença i fidelitat al Crist, crucificat i ressuscitat. En aquesta comunitat es van redactar l’Evangeli de Joan i el Llibre de l’Apocalipsi.

El baptisme d’aigua era el signe manifest i extern de conversió personal; el baptisme en l’Esperit és la interiorització de l’Amor Etern en el cor del qui creu, accepta, segueix i estima la persona de Jesús, i que el viu en comunitat.

La “Betània” del text és una àrea geogràfica dels entorns del riu Jordà vora la Mar Morta. No s’ha de confondre amb la Betània del mateix Evangeli de Joan, propera a Jerusalem, on vivien els germans Marta, Maria i Llàtzer. A l’Orient Mitjà, Israel en el nostre cas, els noms geogràfics es poden repetir en àrees diferents i distanciades.

“Preparar els camins...” Quan un personatge important, sigui polític, religiós, etc. havia de traslladar-se d’una geografia a l’altra, hi havia unes “brigades” que s’avançaven a ben disposar els camins de l’itinerari marcat, sobre tot per llocs poc freqüentats. D’aquí ve l’expressió de Joan. Aquesta és la pedagogia del temps d’Advent: preparar bé el camí per on arribarà el Senyor.

-AQUÍ i AVUI-

Seguir el testimoni de Joan: Bateig en aigua i bateig en l’Esperit...  

Sincerem-nos: ¿no podria ser que algun, alguns o molts dels bateigs que celebrem, semblen no gaire cosa més que un bateig d’aigua; dic “semblen”, que no vol dir pas que ho siguin. Però vistos l’ambient, els entorns familiars i socials, els pica-pica o berenades festives que es munten, la poca o nul·la exemplaritat de fe cristiana on viu el nou batejat... A voltes alguns bateigs poden ser més festes socials que no pas celebracions de la comunitat cristiana, tot i els arxius parroquials.

Els Evangelis d’aquests 2n i 3r diumenges d’Advent estan relacionats. El missatge i testimoni de Joan ens dóna motivació per a reflexionar la qualitat del nostre seguiment de Jesús. El bateig en l’Esperit que Ell ens ha donat ens cal conscienciar-lo i renovar-lo constantment. En espera... és l’Advent!

-COMPLEMENTS DE L’EVANGELI-

– Primera lectura, Is 61, 1-2 i 10-11: “L’Esperit del Senyor reposa sobre meu...”.
– Pregària amb el salm, Lc 1, 46-54: “...el meu esperit celebra Déu que em salva...”.
– Segona lectura, 1Te 5, 16-24: “...viviu sempre contents... doneu gràcies en tota ocasió...”

Tipus recurs pastoral: