Lectio divina on line 138 - Diumenge IV d’Advent (Setmana del 14 al 20 de desembre

Cicle: 
B
Temps: 
Advent
Dilluns, 14 Desembre 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: ANUNCI DE GABRIEL A MARIA - Lc 1, 26-38
Diumenge IV d’Advent

Als sis mesos, Déu envià l’àngel Gabriel en una vila de Galilea, anomenada Natzaret, a casa d’una noia verge, esposada amb un home que es deia Josep, del casal de David. La verge es deia Maria.

Entrà i li digué:

-Alegra’t, tu que tens el favor de Déu! El Senyor és amb tu.

Ella, desconcertada per aquestes paraules, rumiava què significava una salutació com aquesta. Però l’àngel li va dir:

-No tinguis por, Maria, perquè Déu es complau en tu. Mira, concebràs i infantaràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran, li diran fill de l’Altíssim, i el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, i regnarà al casal de Jacob per sempre; i el seu regnat no tindrà fi.

Maria digué a l’àngel:

-Com es farà això, si jo sóc verge?

L’àngel li va respondre:

-L’Esperit Sant vindrà damunt teu i l’Altíssim, que ho pot tot, et cobrirà com un núvol. I, mira, la teva parenta Elisabet –ella també– espera un fill a les seves velleses, i ara ja està al sisè mes, ella, l’estèril! Perquè no hi ha res que Déu no pugui fer.

Maria va respondre:

-Aquí em tens. Sóc l’esclava del Senyor. Que Déu ho faci tal com tu dius.

I l’àngel se’n va anar.

-------------------------

Què diu el text?
¿Sabries interpretar-lo degudament?
¿Hi veus alguna relació amb els llibres de l’Antic Testament?
Què et demana, avui, la Paraula?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

Lluc manlleva de Mateu l’escena de Gabriel i Maria. L’Evangeli de Mateu fou redactat abans que el de Lluc. Ambdós Evangelis s’introdueixen amb els capítols de la Infància de Jesús, cadascun amb els seus matisos peculiars. Els altres dos Evangelistes, Marc i Joan, no esmenten la Infància de Jesús, per què? Si les escenes descrites per Mateu i Lluc sobre la Infància de Jesús són tan transcendents i decisives sembla que en els Evangelis de Marc i Joan hi haurien de ser, si més no, en una referència breu i suficient, però no hi són.

Pau no en fa cap esment en les seves cartes, ni tampoc Pere i Joan en les seves. Per interpretar degudament la relació literària d’aquesta escena cal conèixer el context històric i cultural hebreu en que les escenes de la Infància de Jesús foren redactades.

-EL CONTEXT-

El cristianisme del segle 1r es pot dividir en tres parts, d’uns 30 anys cada una, més o menys. Els primers 30 anys corresponen a la vida de Jesús, els segons 30 anys a la predicació de l’Evangeli realitzada pels testimonis directes de la persona i vida de Jesús, i els últims 30 anys, i principis del segle 2n, és quan es redactaren els quatre Evangelis. Abans de la concreció del redactat definitiu de cada Evangeli en particular, circulaven per les comunitats memòries i petits textos catequètico-pedagògics que presentaven la importància de la persona de Jesús, ja glorificada en “Crist Pasqual”, per a cada un dels oients i participants en l’àgape dominical.

Els mestres de la Llei, fariseus i sacerdots que s’havien convertit a la fe en Jesucrist, que foren bastants i molts, amb els bons coneixements que tenien dels textos dels llibres sagrats del judaisme, foren uns autèntics mestres perfeccionistes en l’aplicació d’escenes i citacions de l’Antic Testament al recent fenomen santificador i redemptor de Jesús, ja ressuscitat.

Molts d’aquests textos foren recopilats i coordinats en redaccions més extenses que foren la font i origen dels quatre Evangelis del nostre Nou Testament. Un exemple ben clar es l’escena de l’anunciació de Gabriel a Maria. Obriu l’Antic Testament, seguiu les citacions que us proposo i constatareu que el seu conjunt correspon amb exactitud a la relació dels Evangelis de Mateu i Lluc. Obriu la Bíblia:

–      Profeta Sofonies 3, 14-17: “Crida de goig... Alegra’t... No tinguis por...”

–      Llibre del Gènesi 16, 11: “Tindràs un fill i li posaràs el nom...”

–      Llibre dels Jutges 13, 3: “L’àngel del Senyor es va aparèixer a aquella dona... tu ets estèril, no has infantat, però sàpigues que tindràs un fill...”

–      Profeta Isaïes 7, 34: “...la noia que ha d’infantar tindrà un fill, i li posaràs el nom d’Emmanuel que vol dir ‘Déu amb nosaltres’...”

–      2n Llibre de Samuel 7, 16: “El teu casal i la teva reialesa es perpetuaran davant teu, el teu nom es mantindrà per sempre...”

–      Profeta Isaïes 9, 6: “Estendrà arreu la sobirania, i la pau no tindrà fi... establirà i refermarà el seu regne sobre el dret i la justícia...”

–      Profeta Daniel 7, 14: “Li van donar el poder, la glòria i la reialesa. La gent de tots els pobles, llengües i nacions li faran homenatge; el seu poder és etern, no passarà mai...”

–      Llibre de l’Èxode 13, 12: “...ofereix al Senyor el primogènit...”

–      Llibre del Gènesi 18, 14: “Hi ha res impossible per al Senyor?...” .

Podríem fer el mateix seguint punt per punt tota la Infància de Jesús i molts fragments dels quatre Evangelis.

-AQUÍ I AVUI-

Constatem, doncs, que tenim molt a fer i treballar per a valorar els textos sagrats en el què són i signifiquen, i saber-los relacionar amb la nostra vida. Necessitem FORMACIÓ PERMANENT i COMUNITAT, altrament la nostra vida i fe cristianes es van erosionant. La catequesi que fèiem anys enrere ja no funciona, cal renovar-nos a fons...

-COMPLEMENTS D’AQUEST EVANGELI-

–      1ª lectura, 2S 7, 1-5 i Sb, 11,16: “...fes tot el que es proposi el teu cor. El Senyor és amb tu.”

–      Pregària amb el salm 89 (88): “cantaré tota la vida els vostres favors...”

–      2ª lectura, Rm 16, 25-27: “...el pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, ha sortit a la llum”.

Tipus recurs pastoral: