Lectio divina on line 141 - Diumenge IV de durant l'any (Setmana del 25 al 31 de gener)

Cicle: 
B
Temps: 
Durant l'any
Dilluns, 25 Gener 2021
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: L’HOME AMB UN ESPERIT DOLENT  Mc 1, 21-28
Diumenge IV durant l’any-B

Arribaren a Cafarnaüm. I ben aviat Jesús entrava a la sinagoga i hi ensenyava. Estaven sorpresos de la seva manera d’ensenyar, perquè ensenyava amb un estil propi, amb autoritat, i no pas com els escribes.

Justament hi havia en aquella sinagoga, un home posseït d’un esperit dolent, i es posà a baladrejar, dient:

-¿Per què et fiques on no et demanen, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé qui ets, el Sant de Déu!

Però Jesús el va renyar dient:

-Calla d’una vegada i surt d’aquest home!

Llavors l’esperit dolent el va sacsejar de mala manera i va sortir-ne fent un gran xiscle.

Tots van quedar tan desconcertats, que comentaven entre ells:

-Què és això? Un ensenyament nou i amb quina autoritat! Fins i tot mana els esperits dolents i el creuen!

I la seva fama s’escampà ràpidament per tot arreu, a tota la comarca de Galilea.

-------------------------

-AQUÍ i AVUI-

Què EM diu el text?
¿Entenc bé què vol dir “esperit dolent”, “dimoni”, “endimoniat” en els relats evangèlics?
¿Hi pot haver alguns dimonis o dimoniets en la MEVA vida?
Què EM demana la Paraula avui?

-------------------------

Marca’t un temps per a llegir les introduccions i notes comentari de la teva bíblia referents al text d’avui; consulta els mapes, vocabularis i l’índex temàtic que la teva bíblia, si és actualitzada, t’ofereix. Llegeix també, amb atenció, els comentaris de la Lectio d’avui. La teva Formació Permanent necessita que li donis un temps.

-------------------------

COMENTARIS:

-EL TEXT-

Punts o conceptes a valorar: 1/ Arribada a Cafarnaüm.  2/ Entrada a la sinagoga on ensenya. 3/  El baladrejar d’algú que no està d’acord amb el que Jesús està dient i on ho està fent. 4/ Enfrontament de Jesús contra el mal esperit. 5/ Els presents a l’acte resten desconcertats i admirats. 6/ La fama de Jesús s’escampa per la Galilea.

-EL CONTEXT-

Marc en les primeres escenes del seu Evangeli sintetitza amb sobrietat i pedagogia,  qui és  la persona de Jesús. Es proposa crear-ne una bona catequesi per aquelles comunitats.  

Jesús fonamenta la seva autoritat en la voluntat i poder alliberadors de Déu. Marc l’expressa amb el llenguatge i mentalitat de la seva època. És l’enfrontament de Jesús contra els poders que oprimeixen la humanitat entera. L’alliberament que Jesús actua sobre l’home posseït és una invitació als seguidors de Jesús de tot temps per a anunciar l’Evangeli contra tot tipus de possessió que sotmet i denigra la persona humana.

Què volen expressar en els Evangelis les expressions “endimoniats”, “posseïts del mal”, “sota el poder del mal esperit”...? El primer que ens cal per a poder entendre aquesta qüestió és treure’ns del cap moltes escenes pintades, làmines, descripcions, xerreres de carrer i els dimonis dels nostres escenaris. El Pare Claret en els seus escrits (segle XIX) comenta que, des de la seva experiència davant persones que eren conceptuades com “possesses”, de cada mil, encara dubtava que n’hi hagués una sola (Autobiografia, cap IX, n.183). En una ocasió un clergue famós de la nostra terra, avui canonitzat, li preguntà si no tenia por del dimoni. El Pare Claret respongué que el preocupaven més els corrents d’aire que no pas el dimoni.

Avui la psiquiatria i la medicina tenen molt a dir de com s’han mal interpretat comportaments i accions humans del passat... A part del fet mèdic, hi ha hagut sempre individus amb molta murrieria. La justícia ha posat ordre en aquest camp. Anys enrere, fer-se l’endimoniat et permetia fer malifetes de tota mena deixant l’entorn humà perplex i espantat. Cal anotar també que una manca d’afecte ha desviat sempre els comportaments humans.

¿Com hem d’interpretar, doncs, els dimonis i endimoniats dels Evangelis? El dimoni o l’esperit del mal és, sobre tot, la denominació de l’egoisme i ceguesa dels qui s’oposaven a la persona i missatge de Jesús. No l’acceptaven de cap de les maneres perquè els airejava mentides i hipocresies. Eren els saduceus, comerciants rics, escribes, terratinents, fariseus, etc. que dominaven i controlaven bens i consciències de la gent. Jesús els feia nosa.

A voltes aquests “endimoniats” es discutiren fortament amb Ell, com és el cas de l‘endimoniat a la sinagoga de Cafarnaüm de la Lectio d’avui. En alguns cassos, també com en l’Evangeli d’avui, l’esperit del mal fou vençut pel posat i raonament de Jesús. De fet, en els Evangelis, on Jesús té més problemes és amb aquesta mena de “dimonis”. També és curiós que els endimoniats a l’Evangeli són sempre homes, mentre que les dones són les pecadores...  

Per altra part, alguns del poble que eren tinguts per endimoniats, més a més de les seves xacres físiques, mentals o morals, el que patien era una manca total d’afecte, afecte que necessitaven i que Jesús els va saber donar: “els curava...”

El dimoni té un nom propi molt concret: EGOISME, i també cognoms: Supèrbia, Odi, Enveja, Hipocresia, Gelosia, Venjança, etc. Fins i tot la timidesa pot ser un dimoniet que portem dins, que ens domina i ens deixa arraulits...

Els Evangelis són un “Gènere literari” amb llenguatge i imatges de la cultura semita en un moment històric determinat, aprenguem a llegir-los...

-COMPLEMENTS DE L’EVANGELI-

– Primera lectura, Dt 18, 13-20: “...li posaré als llavis les meves paraules...”
– Pregar amb el salm 95 (94): “Tant de bo avui sentíssiu la seva veu ...”
– Segona lectura, 1C 7, 32-35: “...jo voldria que visquéssiu sense neguit...”

Tipus recurs pastoral: