Lectio divina on line 143 - Diumenge VI de durant l'any (Setmana del 8 al 14 de febrer)

Cicle: 
B
Temps: 
Durant l'any
Dilluns, 8 Febrer 2021
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: PURIFICACIÓ D’UN LEPRÓS – Mc 1, 40-45
Diumenge VI – any B

Li surt al pas un leprós demanant-li de genolls:

-Si vols, em pots netejar la lepra.

Jesús, entranyablement commogut, estengué la mà i el tocà, tot dient:

-És clar que sí. Queda’n net.

Immediatament el va deixar la lepra i va quedar net. Jesús se’n desempallegà de seguida advertint-lo severament:

-Alerta! No ho diguis a ningú, això sí, ves a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per la teva purificació l’ofrena que va prescriure Moisès, perquè els consti la teva guarició.

Però només d’anar-se’n, es posà a proclamar-ho alt i esbombar-ne la notícia, de manera que Jesús no podia entrar obertament enlloc. Es quedava als afores, en llocs solitaris. Però acudien a Ell de tot arreu.

-------------------------

-AQUÍ i AVUI-

Què et diu el text?
¿Sabries intuir la lepra-perenne-històrica-universal d’aquest text?
¿Tens consciència de la personalitat sanadora de Jesús vers tu, personalment?
Què et demana La Paraula avui?

-------------------------

Marca’t un temps per a llegir les introduccions i notes comentari de la teva bíblia referents al text d’avui; consulta els mapes, vocabularis i l’índex temàtic que la teva bíblia, si és actualitzada, t’ofereix. Llegeix també, amb atenció, els comentaris de la Lectio d’avui. La teva Formació Permanent necessita que li donis un temps.

-------------------------

COMENTARIS:

-EL TEXT-

Punts a tenir en compte en el text d’avui:

1- Un leprós s’acosta amb fe a Jesús.

2- Jesús se’n compadeix, li estén la mà, el toca i li diu...

3- El leprós queda curat.

4- Ordre de Jesús: “ No ho diguis a ningú, presenta’t al sacerdot i fes l’ofrena...

5- Però l’ex leprós ho esbombava per tot arreu.

-EL CONTEXT-

Per a llegir i entendre els Evangelis cal saber, primer: com se’n van fer les redaccions i segon: conèixer la mentalitat semítica, que hi és present . Els Evangelistes, o autors i redactors dels quatre Evangelis, no es proposaren escriure la vida o biografia de Jesús sinó presentar la importància plena del JESÚS HISTÒRIC-PAQUAL per a tots aquells que se li entreguessin amb fe, com el leprós de l’Evangeli d’avui. També hi som nosaltres, després de vint-i-un segles.

I-HISTÒRIA DE LA REDACCIÓ DELS EVANGELIS.

En cada escena bíblica, com en la del leprós d’avui per exemple, hi ha quatre estrats que hem d’esbrinar.

Primer estrat: l’inferior per entendre’ns: és la vida històrica de Jesús de Natzaret, de la qual hi hagué uns testimonis directes que van conviure amb Ell.

Segon estrat: Immediatament després de la mort violenta de Jesús, els seus seguidors, per acció de l’Esperit, superaren el terrible ensurt del Divendres de Nissan i en donaren testimoni públicament proclamant-lo Messies, Ungit, Crist, l’Esperat de les nacions, etc. Els fets i paraules de Jesús en la seva vida mortal, històrica, es divulgaren per les primeres comunitats que anaven sorgint tot rellegint-les des de la llum de la Pasqua, i descobrint-hi el sentit de les Escriptures dels llibres sagrats de la tradició jueva, la seva.

Tercer estrat: Mentre passaven els anys, els records de paraules i fets de Jesús, rellegits des de la seva Pasqua, s’anaven concretant en escenes, discursos i frases concretes per preservar-ne la memòria, ja que els testimonis directes de la persona històrica de Jesús anaven desapareixent. Aquestes narracions es concretaren en escrits, que unes comunitats amb altres es passarien per a llegir-los i rellegir-los en els àgapes dels diumenges en les comunitats domèstiques. Era important que aquestes escenes, discursos i paraules que es recordaven de Jesús s’adaptessin amb claredat a les diverses comunitats, de cultures ben diferents unes amb altres. Aquest fet aclareix perquè, d’un Evangeli a un altre, una mateixa escena té matisos en fets i paraules de Jesús diferents, que en el fons expressen el mateix.

Quart estrat: de cara a les generacions futures, es fa una recopilació d’aquells escrits sobre fets i paraules de Jesús en un sol llibre o volum. Cada Evangeli va dirigit a la mateixa comunitat on es fa la recopilació i redacció, i se’ls donà un nom d’autor amb autoritat: Marc, Mateu, Lluc i Joan. Aquests quatre Evangelis arriben a nosaltres...

II- LA MENTALITAT SEMÍTICA DE LA CULTURA JUEVA

Nosaltres, que venim de la cultura greco-llatina occidental, tenim cada paraula, sigui subjecte, verb o predicat, ben precisada i definida en els nostres diccionaris, som racionals. A l’Orient Mitjà no és així. Tota paraula, la que sigui, té, per ella mateixa, un context i ressò dels seus entorns ambientals, culturals, religiosos... Per això amb poques paraules diuen molt. Entre els semites, qui escolta, llegeix o tradueix, té l’hàbit natural de saber-lo entendre i interpretar. D’aquí ve la dificultat per a traduir la Bíblia a les nostres llengües llatines i per això a voltes algunes paraules, versets o paràgrafs poden ser una mica diferents entre una traducció i l’altre. Entre totes les paraules de la Bíblia, n’hi ha una que no és traduïble: Amen. Proclamar Amen! és contundència, veritat total, eternitat viva, explosió afirmativa...

L’al·legoria és molt present en les narracions i descripcions semites. La Bíblia en va plena, Nou Testament inclòs. L’escena del leprós de l’Evangeli d’avui n’és un cas. El leprós és una personificació de la religiositat jueva dels temps de Jesús, malalta quasi del tot, com per morir... Jesús, valorant primordialment la persona malalta, per sobre de les lleis de distanciament establertes a la Llei de Moisès, fa una guarició solemne: se li acosta, el toca i el guareix... El “miracle” és possible perquè el leprós té fe, sense la fe no s’hagués curat ni tampoc acostat a Jesús. El leprós guarit personifica la primera comunitat judeocristiana.

La vida, fets i paraules de Jesús els coneixem pels qui en van ser testimonis directes i que, des de l’experiència del Jesús Ressuscitat, el predicaren a les primeres comunitats. Aquesta catequesi cristiana del segle primer ens ha arribat, són “Els quatre Evangelis”.

Avui el leprós som nosaltres, cadascú. També som guarits per Jesús si ens hi acostem amb fe i humilitat. El gènere literari EVANGELI és actual sempre, arriba a tot arreu, ara és amb nosaltres.

COMPLEMENTS DE L’EVANGELI:

–      Primera lectura, Lv 13, 1-2, 45-46:”...mentre el mal persisteixi, són impurs...”

–      Pregària amb el salm32 (31): “Feliç el qui ha estat absolt de la falta...”

–      Segona lectura, 1C 10, 31-11: “... feu-ho tot a glòria de Déu...”

TEXTOS PARAL·LELS: Mt 8, 1-4 /  Lc 5, 12-16

Tipus recurs pastoral: