Lectio divina on line 146 - Diumenge III de Quaresma (Setmana de l'1 al 7 de març)

Cicle: 
B
Temps: 
Quaresma
Dilluns, 1 Març 2021
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: JESÚS EXPULSA ELS VENEDORS DEL TEMPLE - Jn 2, 13-22
3r diumenge de Quaresma, any B

Era a prop la pasqua dels jueus, i Jesús va pujar a Jerusalem.

Al temple, va trobar-hi instal·lats els venedors de bous, d’ovelles i coloms, i els canvistes de moneda. Ell que sí, es fa un flagell de cordills i es posa a expulsar tothom fora del temple, com també les ovelles i els bous, mentre escampa per terra les monedes dels canvistes i els capgira les taules. I als venedors de coloms els deia:

–      Fora tot això d’aquí. És la casa del meu Pare! No la feu una casa de mercat!

Els deixebles es recordaren d’allò que diu l’Escriptura: La passió per la teva casa acabarà consumint-me! Els jueus, van intervenir-hi dient:

–      Amb quin dret fas això? Amb quin fet ho acredites?

Jesús va respondre:

–      Destruïu aquest santuari i en tres dies l’aixecaré.

Li diuen llavors els jueus:

–      Fer aquest santuari ha costat quaranta-sis anys, i ¿tu penses aixecar-lo en tres dies?

Però el santuari de què parlava Jesús, era el seu cos. Quan va ressuscitar d’entre els morts, els deixebles es van adonar que era això, justament, el que Ell volia dir, i van donar fe a l’Escriptura i a la paraula de Jesús.

-------------------------

-AQUÍ i AVUI-

¿Què diu el text?
¿En quin o quins personatges de l’escena em sento més identificat/da i perquè?
¿Em valoro i visc, amb Jesús, com a santuari de l’Amor Etern ?
Què em suggereix avui La Paraula?

-------------------------

COMENTARIS:

-EL TEXT-

Paraules i expressions significatives d’aquest text:

Pasqua-Jesús: La Pasqua jueva és a punt de perdre el seu significat i valor. Jesús glorificat serà la nova Pasqua.

Venedors: els que venen bestiar i aus per als sacrificis del Temple.

Canvistes: els qui remenen i bescanvien diversitat de monedes.

Fora tot això d’aqui!: referint-se als coloms.

– “És la casa del meu Pare”: expressió pròpia de Joan. Els sinòptics en diuen “casa d’oració”.

– “Destruïu aquest temple”: Jesús, la seva humanitat, és el nou temple.

– “Jo el reedificaré”: es refereix a la seva resurrecció pasqual.

-EL CONTEXT-

Aquest text de Joan, 2, 13-22 és un signe messiànic. L’acció de Jesús no pretén ser cap acció revolucionària, de fet actuarà sol, cap dels deixebles no hi té intervenció. Però sí que es compleix la profecia de Malaquies a 3, 4-5. Jesús actua amb poders divins per a purificar la Casa de Déu. Per a Jesús el Temple no és tan sols una casa d’oració sinó la Casa de Déu, el seu Pare.

El mercat als patis del Temple era un muntatge econòmic dels responsables, “amos” d’aquell espai. La llei de Moisès manava oferir al Senyor sacrificis de vedells, ovelles o coloms. Per tant els jueus i famílies que en feien l’ofrena, amb la intenció de complir la Llei, podien adquirir-los allà mateix, no calia que els portessin de fora.

Els saduceus, que eren els qui regien el temple, i comerciants notables monopolitzaven aquest mercat, els diners anirien en bona part a les seves butxaques. Jesús ho neteja tot plegat.

El colom de l’arca de Noè i el colom del Baptisme de Jesús eren símbols de Pau i d’Esperit Sant respectivament, però els coloms d’aquell mercat només eren compra-venda interessada, fora del lloc pertinent.

El “déu diner” és el més maltractat per Jesús: taules de canvi i monedes van per terra.

Aquí Jesús, conscientment, s’ho juga tot. Fins ara les acusacions, enfrontaments, espionatges, etc. només es basaven en paraules i obres, que, per altra part, sempre eren en benefici de la gent, sobre tot els més marginats d’aquella societat. Fets i paraules que, ni per part dels jueus ni dels romans, no eren motiu suficient per a un judici i condemna. Eren paraules i obres encomiables, lloades i esperades pel poble.

Però ara tot ha canviat. Jesús ha provocat un desordre públic en detriment de l’economia d’una jornada per als poderosos d’Israel. Els romans comencen a tenir clar que el lideratge de Jesús és potent i que té capacitat d’alterar l’ordre establert. Podem conjecturar que, des d’aquest fet, Saduceus, jueus rics i romans anirien tenint contactes de cara a trobar la millor solució contra aquell personatge incòmode.

Els jueus no van entendre el sentit de les paraules de Jesús, les interpreten des de la construcció pètria del seu Temple.

Jesús s’entrega voluntàriament perquè el seu cos sigui destruït i mort. Però aquest és el camí de la nova Pasqua. El cos de Crist, mort i ressuscitat, es convertirà en l’únic lloc definitiu on Déu es manifesti ja per sempre, serà el nou centre d’oració on els humans podran viure i gaudir, també ressuscitats, de l’Amor Etern.

Els deixebles, testimonis de l’actuació i paraules de Jesús, ho recordaran i comprendran plenament en l’experiència joiosa de la resurrecció.

Les paraules de Jesús: ”Destruïu aquest santuari i en tres dies l’aixecaré” són del tot un llenguatge i significació semítics, tot l’Evangeli de Joan ho és...

-COMPLEMENTS DE L’EVANGELI-

– Primera lectura, Ex 20, 1-17: “...no tinguis altres deus fora de mi”.
– Pregària amb el salm 19, 8-11: ”...és ferm el que el Senyor disposa, dóna seny als ignorants”.
– Segona lectura, 1C 1, 22-25: “...nosaltres prediquem un Messies crucificat...”.

TEXTOS PARAL·LELS: Mt 21, 12-22 / Mc 11, 15.19 / Lc 19, 45-46

Tipus recurs pastoral: