Diumenge XXXIII de durant l'any

Cicle i data
Cicle: 
C
Temps: 
Durant l'any
Data : 
Diumenge, 17 Novembre 2019
Dona’ns el coratge per seguir els teus passos

Senyor, gràcies per no amagar-nos la realitat,
per explicar-nos les dificultats que trobarem,
per no enganyar-nos amb falsos discursos.

Quan tenim problemes
ens desanimem i volem evadir-nos.
En canvi,Tu ens empenys a encarar-los,
a esforçar-nos per superar-los,
a no defallir fins resoldre’ls.

Tanmateix no podem aconseguir-ho
per nosaltres mateixos.
Necessitem la teva saviesa per entendre què hem de fer,
la teva fortalesa per no desanimar-nos,
la teva paciència per esperar el moment oportú.

Gràcies per cuidar de nosaltres,
encara que no sempre en siguem prou conscients,
per preocupar-te de cadascun dels nostres cabells,
malgrat no acabar de fiar-nos de Tu
en els moments de dificultat.

Volem acceptar el patiment
com una part de la vida
i afrontar-lo com una oportunitat per créixer.

Tu ens has ensenyat la fecunditat
del camí de la creu,
dona’ns el coratge per seguir els teus passos.
Que el teu Esperit ens acompanyi
en tot moment.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Donar testimoni de la nostra fe

Senyor Jesús, fes-nos viure sempre
atents a la teva paraula,
disponibles a fer el bé a tothom
i a donar testimoni de la nostra fe.

Ajuda’ns a saber col·laborar
amb tots els qui treballen per la pau
i per la dignitat de les persones.

Avui et preguem especialment
pels que són perseguits per la seva fe
o viuen en llocs on no es respecta
la llibertat religiosa ni la dignitat humana.

Que puguin sentir la solidaritat eclesial
i sobretot la gràcia de la teva presència.

També et preguem pels que miren la fe
amb indiferència o com una cosa
destinada a desaparèixer del nostre món.

Que a tots arribi la joia de saber-se
profundament estimats pel teu i nostre Pare,
que es deixin tocar per la teva paraula
i pel testimoni dels que viuen
amb tota fidelitat el teu Evangeli.

Ajuda’ns a viure i comunicar la nostra fe
no amb amenaces de càstigs
ni amb alarmes de destrucció del món,
sinó amb plena confiança en aquell Pare
que estima tant el món
que t’ha enviat a tu, Senyor Jesús,
com a germà i salvador de la humanitat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Senyor, dóna'ns coratge per continuar treballant sense defallir

Senyor, els temps que corren
no són precisament bons.
Els periòdics i telenotícies semblen confirmar
tot el que anuncies a l'evangeli d'avui.
Dóna'ns coratge
per continuar treballant sense defallir.

De vegades pensem que el perill ve de l'exterior,
però la realitat ens fa veure
que els mals són en gran part
fruit de l'egoisme i de l'ambició.
Senyor, no permetis que la nostra ceguesa
ens meni a la destrucció.

Senyor, ser cristià en el nostre món
suposa molt de valor.
Pertot arreu la religió és ridiculitzada
i es fan conèixer les errades
o pecats dels creients
sense esmentar ni per equivocació
el bé que l'Església fa a la societat.
Sigues Tu el nostre advocat i defensor.

Volem recordar-te, Senyor,
les persones que s'han sentit traïdes pels amics,
els treballadors que han perdut la feina
sense que vegin reconeguts
els seus esforços per l'empresa
i tots els qui sofreixen la solitud i l'abandó.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
El «dia de Déu» es avui

Senyor, Jesús,
tu, que ens coneixes molt bé,
saps la dificultat que tenim a recordar
aquelles coses que ens comprometen.

Recordem que Déu ens estima
i ens fa feliços només de pensar-ho.
Però oblidem que també és exigent
i que espera fruits de la nostra vida:
els fruits de l’amor i del servei.

Fes que no ens perdi la curiositat
de saber com serà el món futur:
ajuda’ns a construir el nostre present
que és llavor del futur que esperem.

Fes que ens preocupem sobretot
de donar testimoni del teu nom,
perquè així «puguem servir-te
sempre amb el goig a l’ànima».

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Vas viure plenament encarnat, arrelat al teu poble

Senyor, tu vas viure plenament encarnat,
arrelat al teu poble, treballant pel bé,
per la salut, per la inclusió dels pobres
i dels marginats que trobaves pel camí.

Tu vas predicar
un missatge de conversió urgent,
vas exhortar els deixebles a viure alerta,
a optar pel Regne sense diferir la decisió.

Tu et vas enfrontar
als límits de l’experiència humana,
vas patir l’odi i la violència,
com si tot el mal del món
s’hagués enfocat en tu,
i vas passar per la mort.

La teva resurrecció ens obre un nou horitzó,
depassa els límits estrets de la vida humana.
Això ens forneix una esperança indestructible
i posa al seu lloc tantes coses
que no són sinó falsos absoluts.

Gràcies, Senyor,
perquè l’esperança transcendent
em fa possible estimar amb llibertat,
arriscar i gastar la vida sense recança,
fer amb confiança el poc que puc
i posar la mirada en el tot que de tu espero.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret