Lectio divina

Lectio divina on line 74 (Setmana del 6 al 12 de maig)

Text bíblic:
MANCA DE FE DELS PARENTS DE JESÚS

...després d’això, Jesús circulava per Galilea. S’estimava més no moure’s per la Judea, on els jueus el cercaven par matar-lo. S’esqueia aviat la festa jueva de les Cabanes. Els seus parents li varen dir:

-Surt d’aquí i ves-te’n a Judea; així els teus deixebles podran veure també aquestes obres que fas. Ningú no s’amaga si busca que el coneguin... Fent com fas això, manifesta’t al món!

Català

Lectio divina on line 73 (Setmana del 29 d'abril al 5 de maig)

Text bíblic:
EL CEL NOU I LA TERRA NOVA

...vaig veure un cel nou i una terra nova. El primer cel i la primera terra havien passat, i el mar ja no existia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs. I vaig sentir una veu forta que proclamava des del tron:

Sense definir

Lectio divina on line 72 (Setmanes del 15 al 28 d'abril)

Text bíblic:
SALM  145 (144)

El Senyor és compassiu i benigne
lent per al càstig, gran en l’amor.

El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot  el que ell ha creat.

Totes les paraules del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d’amor.

El Senyor sosté els qui estan a punt de caure,
els qui han ensopegat, ell els redreça.

Català

Lectio divina on line 71 (Setmana del 8 al 14 d'abril)

TEXT BÍBLIC:
JESUSCRIST, EL SERVENT DE DÉU.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no res,
fins a prendre la condició d’esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s’abaixà i es feu obedient fins acceptar la mort
i una mort de creu.

Català

Lectio divina on line 70 (Setmana de l'1 al 7 d'abril)

TEXT BÍBLIC:
LA VELLESA, LA MORT I... EL MÉS ENLLÀ...

... i recorda’t del teu creador, ara que ets jove, abans no vinguin els dies dolents
i arribin aquells anys en què ja no dóna gust de viure;
abans no s’apaguin el sol i la llum, la lluna i els estels,
i, després de la pluja, encara torni la nuvolada.

Català

Lectio divina on line 69 (Setmana del 24 al 31 de març)

TEXT BIBLIC: 
L'ORACIÓ DEL PARENOSTRE

Tu, quan vulguis pregar, entra a la teva cambra i tanca-t-hi amb pany i clau, i prega el teu Pare que veu fins allò que és amagat. I el Pare, que veu fins allò que és amagat, t’ho recompensarà.

I quan pregueu, eviteu la xerrameca que faran els pagans, que es pensen que quan més garlen, més cas els faran. No féssiu pas com ells. El vostre Pare sap prou bé què us cal abans i tot que li demaneu res. Per això, pregueu així:

Català

Lectio divina on line 68 (Setmana del 18 al 24 de març)

TEXT BÍBLIC:
PROVERBIS PER A LA VIDA...

Un fill savi es deixa educar pel pare,
L’insolent no admet que el corregeixin.

L’home bo recull el fruit del que diu,
el dolent només té fam de traïdories.

Qui vigila el que diu conserva la vida,
qui parla sense reflexió se’n va a la ruïna.

El peresós, ni que ho desitgi, no assoleix res,
el diligent satisfarà la seva fam.

El just detesta la mentida,
el malvat infama i avergonyeix.

La rectitud guarda el just,
el pecat destrueix el malvat.

Català

Lectio divina on line 67 (Setmana de l'11 al 17 de març)

TEXT BÍBLIC:
LA FE D’ABRAHAM ÉS PROVADA... I LA NOSTRA!

El Senyor va dir a Abraham:

-No tinguis por Abram... la teva recompensa serà molt gran.

Abram li respongué:

-Senyor Déu, què em pots donar? Jo me’n vaig sense fills... no m’has donat descendència... el meu hereu haurà de ser un dels meus servidors...

Llavors el Senyor li va comunicar:

Sense definir

Lectio divina on line 66 (Setmana del 4 al 10 de març)

TEXT BÍBLIC:
BONS i MALS CONSELLS

Tots els qui donen consells exalcen el propi consell,
però n’hi ha que aconsellen en profit propi.

Vés alerta amb qui dóna consells;
primer informa’t de què té necessitat;
perquè et podria aconsellar en profit propi.

No demanis el parer d’algú sobre el seu rival,
ni d’un covard sobre la guerra,
ni d’un negociant sobre el mercat,
ni d’un comprador sobre el preu de la venda,
ni d’un envejós sobre l’agraïment,
ni d’algú sense cor sobre la bondat...

Català

Pàgines

Subscriure a RSS - Lectio divina