Lectio divina

Lectio divina on line 80 (Setmana del 17 al 23 de juny)

Text bíblic: FALSOS MESTRES 

...El qui ensenya altres doctrines i no s’adhereix a les paraules saludables de nostre Senyor Jesucrist i a allò que la nostra religió ensenya, té molts fums, però no sap res. Té la mania de les discussions inútils i de les qüestions de paraules que provoquen enveges, baralles, insults, suspicàcies, enfrontaments inacabables, d’uns homes de mentalitat corrompuda i mancats de veracitat, que arriben a creure que la religió és un bon negoci.

Català

Lectio divina on line 79 (Setmana del 10 al 16 de juny)

Text bíblic: 
ÉS BO DE CANTAR AL SENYOR

Lloeu el Senyor:
Dóna bo de cantar al nostre Déu,
és agradós de cantar-li lloances.

El Senyor reconstrueix Jerusalem,
aplega els dispersats d’Israel.
Guareix els cors desfets
i embena les ferides.

Té comptat el nombre dels estels,
els crida cada un pel seu nom.
És gran el Senyor, i és molt poderós
és infinita la seva saviesa.
El Senyor sosté els desvalguts,
però abat els injustos fins a terra.

Català

Lectio divina on line 78 (Setmana del 3 al 9 de juny)

Text bíblic:
LA NOVA JERUSALEM

Llavors un dels set àngels de les set copes plenes de les darreres plagues, ve i em diu:

-          Vine! Et faré veure la núvia, l’esposa de l’Anyell.

Català

Lectio divina on line 77 (Setmana del 26 de maig al 2 de juny)

Text bíblic:
LA DONA ENCORBADA

Un dissabte Jesús ensenyava en una sinagoga. Hi havia una dona que tenia una malaltia endiablada des de feia divuit anys, i anava encorbada, sense poder-se redreçar gens. Jesús en veure-la, li va dir:

-Dona, quedes lliure de la teva malaltia!

Sense definir

Lectio divina on line 75 (Setmana del 13 al 19 de maig)

Text bíblic:
ÉS BO DE LLOAR EL SENYOR

És bo de lloar el Senyor,
de cantar el teu nom, oh Altíssim,
de proclamar al matí el teu amor,
i de nit la teva fidelitat,
amb l’arpa de deu cordes i la lira,
als acords d’interludis de cítara.

Català

Lectio divina on line 74 (Setmana del 6 al 12 de maig)

Text bíblic:
MANCA DE FE DELS PARENTS DE JESÚS

...després d’això, Jesús circulava per Galilea. S’estimava més no moure’s per la Judea, on els jueus el cercaven par matar-lo. S’esqueia aviat la festa jueva de les Cabanes. Els seus parents li varen dir:

-Surt d’aquí i ves-te’n a Judea; així els teus deixebles podran veure també aquestes obres que fas. Ningú no s’amaga si busca que el coneguin... Fent com fas això, manifesta’t al món!

Català

Lectio divina on line 73 (Setmana del 29 d'abril al 5 de maig)

Text bíblic:
EL CEL NOU I LA TERRA NOVA

...vaig veure un cel nou i una terra nova. El primer cel i la primera terra havien passat, i el mar ja no existia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs. I vaig sentir una veu forta que proclamava des del tron:

Sense definir

Lectio divina on line 72 (Setmanes del 15 al 28 d'abril)

Text bíblic:
SALM  145 (144)

El Senyor és compassiu i benigne
lent per al càstig, gran en l’amor.

El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot  el que ell ha creat.

Totes les paraules del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d’amor.

El Senyor sosté els qui estan a punt de caure,
els qui han ensopegat, ell els redreça.

Català

Lectio divina on line 71 (Setmana del 8 al 14 d'abril)

TEXT BÍBLIC:
JESUSCRIST, EL SERVENT DE DÉU.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no res,
fins a prendre la condició d’esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s’abaixà i es feu obedient fins acceptar la mort
i una mort de creu.

Català

Pàgines

Subscriure a RSS - Lectio divina