Lectio divina on line 134 (Setmana del 16 al 22 de novembre)

Cicle: 
A
Temps: 
Durant l'any
Dilluns, 16 Novembre 2020
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: EL JUDICI FINAL Mt 25, 31-46
Últim diumenge de l’Any Litúrgic A

Quan el Fill de l’home vindrà gloriosament acompanyat de tots els seus àngels, s’asseurà al seu tron gloriós, es reuniran al seu davant totes les nacions, i separarà els homes els uns dels altres, com el pastor separa les ovelles dels cabrits. I col·locarà les ovelles a la seva dreta, els cabrits a l’esquerra. Llavors dirà el rei als de la seva dreta:

“Veniu, beneïts del meu Pare, preneu possessió del Regne preparat per a vosaltres d’ençà que el món és món. Perquè he passat fam i m’heu donat menjar; he patit set i m’heu donat beure; era foraster i m’heu acollit; anava nu i m’heu vestit; era malalt i m’heu visitat; era a la presó i m’heu vingut a veure”.

I els justos replicaran:

“Senyor, quan t’hem vist afamat i t’hem alimentat, o assedegat i t’hem donat beure? I quan t’hem vist foraster i t’hem acollit; o nu i t’hem vestit. ¿Quan t’hem vist malalt o a la presó i t’hem vingut a visitar?”

I el rei els respondrà:

“SÍ, us ho asseguro, sempre que ho fèieu a un d’aquests germans meus tan petits, m’ho fèieu a mi”.

Llavors dirà als de la seva esquerra:

“Lluny de mi, maleïts!, al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. Perquè passava fam i no m’heu donat menjar; he patit set i no m’heu donat de beure; era foraster i no m’heu acollit; nu, i no m’heu vestit; malalt i a la presó, i no m’heu visitat”.

I ells també replicaran:

“Senyor, quan t’hem vist afamat o assedegat, foraster o nu, malalt o a la presó i no t’hem servit?”

Llavors els respondrà dient:

“Sí, us ho asseguro, allò que no fèieu a un d’aquests tan petits, tampoc no m’ho fèieu a mi”.

I aniran a un càstig etern i els justos a una vida eterna.

-------------------------

Què diu el text?
¿Com vius i practiques les “obres de misericòrdia” en la teva vida?
De quines maneres diverses podem viure aquest Evangeli de la Lectio d’avui?
Què et demana avui La Paraula?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

-EL TEXT-

Aquesta escena del Judici final és pròpia de Mateu, no és en els altres evangelistes. Està posada molt oportunament després dels textos que hem treballat les setmanes anteriors sobre les deu noies i la paràbola dels talents. Una mica abans Mateu parla de dos servents, un fidel i l’altre infidel (Mt 24, 45-51).

Tot plegat és en el context catequètic del “Final del temps” quan ens trobarem amb el resultat del nostre obrar durant els anys de vida que se’ns haurà concedit.

Després d’aquesta escena del Judici final entrem en el capítol 26 de Mateu on se’ns descriu ja del complot contra Jesús, la traïció de Judes, el sopar pasqual, el prendiment a Getsemaní i les escenes de la Passió.

-EL CONTEXT-

En les primeres comunitats cristianes passaria el mateix que ens ha succeït en les dues últimes Lectios que hem treballat. Pràcticament tots coincidíem en que tant en la paràbola de les deu noies com en la dels talents, nosaltres, no sabíem ben bé on ens trobàvem, si entre les noies assenyades o bé amb les desassenyades o si a la vida hem treballat degudament els talents que hem rebut o hem gandulejat; una mica de tot, aquesta és la realitat. El text d’avui ajuda a clarificar-nos, com clarificaria els cristians del temps de Mateu. Jesús dóna unes pautes ben precises per saber qui som i on som, humanament i espiritualment. Les “Obres de Misericòrdia” són: ajudar el qui té fam, set, l’immigrant, qui no té prou roba, està malalt o és a la presó... Així de clar.

Dos petits aclariments: ¿perquè les ovelles a un costat i les cabres a l’altre? Perquè la diferència entre la dreta i l’esquerra? Les respostes són senzilles: les ovelles són dòcils i la cabres no ho són tant, a voltes gens; això ho saben molt bé els pastors. La mà esquerra en la cultura semita era la que manipulava la neteja íntima corporal, per això, en voler saludar, mai no ho han fet amb la mà esquerra. Avui, tot i les normes higièniques i els materials i instal·lacions per a atendre-les, el gest de saludar o donar la mà es manté com a peculiar de la mà dreta. També val a considerar que en moltes persones la mà esquerra no és tan destra com la dreta. La paraula “esquerra” culturalment ha quedat marcada.

Quan aquest Evangeli és llegit a l’assemblea cal clarificar els conceptes perquè el mot “esquerra” avui té connotacions socials i polítiques que no eren actualitzades al temps de Jesús.

-AQUÍ i AVUI-

Hi ha persones vocacionals que practiquen literalment les “Obres de Misericòrdia” d’aquest Evangeli. Cal ajudar-les d’una manera o altre i posar-nos al seu costat amb l’ajut moral, humà, econòmic, etc. que ens és possible. De fet, tot el que parlem i obrem amb intenció altruista, fraterna, sense propòsit lucratiu o avantatja personal, el que és positiu i constructiu, porta sempre l’esperit de les bones obres i són bones obres. Al final de cada vida se’ns examinarà de l’amor per a poder entrar a la joia lluminosa de l’Amor Etern.

Tinguem en compte, però, que una manera moderna i urgent de fer el bé és denunciar els voltors que sotgen la humanitat, com poden ser: polítics corruptes, banca sense sentiments, immobiliàries especulatives, laboratoris deshumanitzats, poders armats sense cultura, mitjans de comunicació esbiaixats, estafadors, empresaris sense consciència, etc. Cal denunciar-los, són fullaraca, per més galons que es posin. Al final cauran a l’abisme del no res, camí on porta l’EGO.

-COMPLEMENTS DE L’EVANGELI-

– Primera lectura, Ez 34, 11-17: “Jo mateix duré a reposar les meves ovelles...”
– Pregària amb el salm 23 (22): “El Senyor és el meu pastor, no em manca res...”
– Segona lectura, 1Co 15, 20-28: “...així Déu serà tot en tots...”

Tipus recurs pastoral: