Exaltació de la Santa Creu

Cicle i data
Cicle: 
A
Temps: 
Durant l'any
Data : 
Dijous, 14 Setembre 2023
Mirar el món amb el mateix amor amb què tu el mires

Déu i Pare nostre, et donem gràcies
perquè el teu Fill Jesús ha volgut acompanyar
el camí de la família humana en el món
fent-se solidari de les nostres alegries
i sofriments i fent conèixer el teu amor
i misericòrdia en l’atenció i servei a tothom.

Et preguem, Pare, que sapiguem mirar el món
amb el mateix amor amb què tu el mires,
que ens proposem d’ajudar els nostres germans
a descobrir el camí de la salvació i la pau,
sense voler condemnar ningú,
sinó essent signes del teu amor.

Que no tinguem por de fer el bé,
encara que això ens suposi a vegades
compartir el sofriment i la creu de Jesús;
que ens deixem convèncer que aquest camí
és l’únic que porta a la llum i a la salvació.

Et preguem també, Pare, per aquelles persones
que tenen una creu més feixuga a la vida
degut a la soledat, la malaltia
o la falta de solidaritat del nostre món:
ajuda’ns a saber estar al seu costat
i a saber-nos ajudar mútuament,
essent així signes d’esperança i de resurrecció.

Concedeix-nos, Pare, que fem nostre
el teu desig que tots tinguin vida i vida plena
i que sapiguem trobar cada dia nous camins
per portar-lo a la pràctica.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret