Final de curs de catequesi a la parròquia Claret de Lleida

19/06/2019

En diferents eucaristies al llarg dels dos últims caps de setmana de maig, 25 nens i nenes han celebrat la seva Primera Comunió a la parròquia de St. Antoni M. Claret de Lleida i 2 més l’han celebrat a la parròquia del poble d’origen de la família.

Culminat el procés de preparació de 2 cursos de Catequesi Familiar, els pares i les mares, juntament amb les catequistes i el P. Nemesi Solà i el P. Dion Paskalis, s’han reunit per fer-ne una valoració.

Principalment, les famílies valoren positivament el procés que els infants han completat durant aquests dos cursos, perquè se’ls ha transmès un missatge d’amor i estima que els servirà per a qualsevol etapa i situació de la vida. És una catequesi, com bé diu la paraula, familiar, i molt participativa que permet als pares i mares tenir un paper actiu en la formació religiosa dels  seus fills i filles.

Altres aspectes valorats positivament, en relació amb la catequesi són:

-          La relació i el vincle establerts amb el grup i la catequista, que han fet que els infants vinguessin engrescats a cada sessió.

-          La didàctica dels materials utilitzats (carpeta, fitxes, cromos)

-          La implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge.

-          La informació i la formació religiosa rebudes en les reunions mensuals.

-          Els valors que s’han transmès (l’estima, el perdó, la tolerància, la solidaritat...), i la manera de transmetre’ls, amb un estil diferent, amb dinàmiques i missatges positius.

-          La possibilitat de compartir experiències, inquietuds amb altres pares i mares.

-          El caliu de la parròquia, oberta a tothom i integradora.

Pel que fa al desenvolupament de les cerimònies de Primera Comunió, s’han posat en relleu diferents aspectes com ara:

-          La bona coordinació, entesa i col·laboració entre totes les mares i pares, amb el guiatge dels mossens i de les catequistes, que han fet que les cerimònies fossin molt participatives i familiars.

-          El silenci i el respecte de totes les persones assistents.

-          Els actes de celebració del perdó, que han estat acollidors, emotius i molt significatius perquè han facilitat una actitud d’humilitat per saber reconèixer – en el si de la família - el que no hem fet bé grans i petits.

-          La dedicació de les persones que formen part de la comunitat parroquial en el disseny de la cerimònia, com ara les catequistes que han estat atentes en tot moment per facilitar-ne el bon desenvolupament.

-          El testimoniatge de vida cristiana que es transmet en aquestes cerimònies de Primera Comunió – i per extensió en tota la Catequesi Familiar-, fins al punt que un familiar ateu, que en un principi no volia assistir a l’acte religiós, després de la cerimònia va manifestar que havia quedat gratament sorprès per la manera en què els infants van ser acompanyats i com havien integrat un missatge ple d’uns valors que els acompanyaran al llarg de la vida.

Per altra banda, s’ha informat que una part dels diners recollits a través de les aportacions de les famílies, s’enviarà a l’infant apadrinat per la parròquia al Brasil i amb la resta es compraran els materials (carpetes, fitxes...) per als nens i nenes que començaran Catequesi el curs vinent.

Per cloure el curs, les famílies s’han retrobat en una celebració eucarística i un berenar-sopar posterior, en què tant els infants que han fet la Primera Comunió com els que han finalitzat el primer curs de Catequesi Familiar han compartit les vivències d’aquest aprenentatge i compromís amb les ensenyances de Jesús.

Isabel Hornos