Dijous Sant - Cena del Senyor

Cicle i data
Cicle: 
B
Temps: 
Quaresma
Data : 
Dijous, 29 Març 2018
La nova llei universal del Regne de Déu és el servei mutu i l’amor fratern

«Feu-ho per celebrar el meu memorial».
Així vas instituir el ministeri ordenat,
gràcies al qual ens convoques contínuament
perquè ens reunim en comunitat al teu voltant
i ens fas participar de la teva entrega,
que té un valor universal
i que s’actualitza per a nosaltres
cada cop que celebrem l’eucaristia.

Després de rentar els peus vas dir:
«També vosaltres us ho heu de fer
uns als altres» i així, com una taca d’oli,
escampar per tot el món
la nova llei universal del Regne de Déu,
que és el servei mutu i l’amor fratern.

Sí, gràcies al ministeri ordenat,
però abans de tot gràcies perquè pel baptisme
ens has fet sacerdots,
participants del teu únic sacerdoci,
capaços d’oferir-nos juntament amb tu
perquè la salvació arribi a tothom.

Que tinguem sempre present
que no vas exercir el sacerdoci al temple
sinó a la creu.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Perquè vosaltres també ho feu...

Ara recordem aquelles paraules teves
a propòsit del Fill de l’Home:
«no ha vingut a fer-se servir,
sinó a servir els altres,
i a donar la seva vida.» 

«Servir» és el segell que identifica
la teva vida, passada fent el bé.
Ara que ha arribat la teva hora,
ens el vols deixar en testament:
«ens has donat exemple
perquè nosaltres també ho fem.» 

Omple’ns el cor del teu amor
perquè entenguem d’una vegada
que «rentar els peus» és «l’Eucaristia»;
perquè entenguem
que «l’Eucaristia» és «rentar els peus»:
dues maneres reals i pasquals
de fer el teu memorial.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Posar-nos al servei dels germans

Senyor Jesús,
que sapiguem posar-nos al servei dels germans
sense esperar-ne res a canvi,
tot comprenent aquells que accepten a contracor
les mostres d’atenció
perquè, com Pere, els reca
no saber correspondre com caldria i voldrien.

Amb el gest de rentar els peus als deixebles
ens recordes que l’amor
s’ha de traduir en accions concretes.
Dóna’ns la humilitat necessària
per no caure en l’autosuficiència
ni el paternalisme,
i dóna’ns també saviesa
per comprendre que el servei cristià
neix de l’amor i crea llaços d’afecte.

Avui, Dia de l’ Amor Fratern,
portem a la teva presència
les persones que dediquen la vida
al servei dels altres.
Que sapiguem veure el bé que fan
a favor dels més necessitats.

Que aquests dies sants
siguin una ocasió per agrair a les persones
que en la nostra família o veïnat
atenen els ancians
i les persones amb malalties
sense esperança de guarició.
Feu-los sentir, Senyor, el nostre afecte
i dóna’ns la creativitat
i la disposició necessàries
per posar-nos al seu servei. 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Cada eucaristia és el memorial de la teva entrega pel nostre alliberament

Hi ha moments íntims
en què cauen les barreres,
moments privilegiats
en què s’obre el cor d’una persona
i podem albirar el més profund del seu ésser.

Tu has volgut que aquest moment fos etern.
Cada cop que celebrem l’eucaristia
podem reviure, podem participar
de les sensacions d’aquell vespre
dens i inoblidable.

Em sembla que entenc el que vols:
que cada eucaristia sigui el memorial
de la teva entrega fins al final
pel nostre alliberament.

Que entenguem que el teu precepte
no és que assistim a missa,
sinó que ens unim a tu en aquest acte
de lliurament per amor.

Per això la missa queda incompleta
si no en surto amb la voluntat decidida
de rentar els peus als qui m’has donat
com a germans, i d’unir-me al teu gest
d’oblació per la humanitat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret