El senyal de la creu

Pel senyal de la santa creu,
dels nostres enemics,
deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre.
En el nom del Pare i del Fill
i de l'Esperit Sant. Amen.