Avemaria

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les dones;
i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.