Invocació a l'Esprit Sant

Veniu, Esperit Sant,
ompliu el cor dels vostres fidels
i enceneu-hi la flama del vostre amor.

V. Quan envieu el vostre alè, Senyor.
R. Renoveu la vida sobre la terra.

Preguem:
Oh Déu, Vós heu instruït els cors dels fidels
amb la llum de l'Esperit Sant.
Concediu-nos de comprendre
la saviesa segons el mateix Esperit
i de fruir sempre del seu consol.

Per Crist Senyor nostre.
Amén.