La Sagrada Família

Cicle i data
Cicle: 
C
Temps: 
Nadal
Data : 
Diumenge, 30 Desembre 2018
Senyor, beneeix totes les famílies

Senyor Jesús, tu que vas viure
la teva infantesa en família
amb Maria i Josep,
gràcies per la família
en el si de la qual vaig néixer,
gràcies per la meva família d’ara
i gràcies per endavant per les persones
que encara han d’arribar a la meca vida.

A través de totes elles
es va teixint el fil de la vida,
em reveles el teu amor
i el teu projecte per a mi
que m’ha de conduir a la casa del Pare,
quan tots descobrirem que som germans
i fills per sempre.

Beneeix totes les famílies en dificultats.
No hi ha problema de salut,
d’economia o de convivència
que ens pugui allunyar de tu,
que et vas fer en tot igual que nosaltres
llevat del pecat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Senyor, que pares i mares vegin créixer els seus plançons en saviesa i en gràcia

Senyor, per què amoïna tant
el naixement d'un infant
acomboiat per l'escalfor del pare i de la mare?
En cada moment de la història
apareixen herodes entestats a matar
l'amor i la capacitat de sacrifici
d'una parella que decideix
dedicar la seva vida a l'educació dels fills.

Moltes famílies han de deixar el seu país
per motiu de guerra o de conflictes polítics.
Que siguem capaços d'acollir-los
i d'ajudar-los a tornar amb seguretat
als seus punts d'origen si en tenen ganes.
Senyor, que no fem
de la desgràcia d'aquestes famílies
propaganda política o del tipus que sigui.

Senyor, que pares i mares
vegin créixer els seus plançons
en saviesa i en gràcia.
Que els joves respectin els grans
i aprenguin de llur experiència.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Jesús, Maria i Josep

Avui la nostra pregària
la dirigim a vosaltres
i la volem fer amb vosaltres,
a casa vostra,
Jesús, Maria i Josep. 

Feu que tota família
conservi alguna cosa de sagrada,
com a bressol de la vida i de l’amor. 

Donem gràcies al Pare
pel do primordial que és tenir una família.
I pel do excepcional de tenir-vos a vosaltres,
Sagrada família, com a exemple.
“Si al cor tothom us tenia,
la terra seria la imatge del cel” 

També la vostra família
és fruit de somnis,
i d’anar posant fidelment en pràctica
la voluntat de Déu en cada circumstància. 

Amb el vostre gran amor,
a prova de dificultats, persecució i exili,
auxilieu les persones desestructurades o desfetes
de les famílies més pobres i necessitades.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Valorar la família

Senyor, gràcies per haver nascut
en una família tan semblant
a qualsevol de les nostres.
Els teus pares oferiren per tu en el temple
el sacrifici dels pobres.
No es podien permetre més alegries. 

Gràcies també perquè des d’aquest moment
queda ben palesa la veneració
envers la gent gran
que els teus pares t’inculcaren. 

Ajuda’ns, Senyor, a trobar solucions
per compaginar la cura dels nostres majors,
el treball i els deures familiars. 

Dóna’ns persones sàvies
que ens sàpiguen dir la paraula escaient
i ens ajudin a veure les coses com Tu les veus. 

Dóna, Senyor, als esposos
la lucidesa i el coratge necessaris
per educar els fills en els valors
humans i cristians. 

I a tots nosaltres, Senyor,
dóna’ns dolcesa, paciència i estimació
envers la gent gran i envers els joves.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Us preguem pels infants

Senyor,
a Natzaret, Jesús, el vostre Fill,
creixia i es feia fort.
A la falda de Maria, la mare,
i al costat de Josep, l'artesà,
va aprendre a expressar-vos el seu amor
i a servir els altres amb fidelitat.

Per a desenvolupar-se com a persona humana,
va necessitar el caliu d'una família.
Avui, us prego pels infants,
perquè, com Jesús, puguin créixer
i fer-se forts al costat dels seus pares
en un clima d'amor i de fe.

Us prego també per aquells
que no poden gaudir del caliu familiar;
feu que se sentin compresos i estimats
per unes comunitats cristianes acollidores
i per les persones que viuen amb ells.

Ajudeu tots els qui treballen i col·laboren
en la formació dels infants i dels joves.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Senyor, beneeix les parelles que malden per ser fidels al seu projecte familiar

Senyor, la teva família
segurament no responia gaire
als nostres esquemes d'una família ideal;
no sabem gaire bé com funcionava,
i el poc que en sabem ens sembla
autoritarisme i menyspreu de la dona.
L' Evangeli ens diu
que «creixies, avançaves en enteniment
i et guanyaves el favor de Déu i dels homes.»
Que sapiguem acompanyar les famílies
del nostre temps sense jutjar ni comparar.

Senyor, beneeix les parelles que malden
per ser fidels al seu projecte familiar.
Que sapiguem beneir l'amor
baldament no sigui perfecte,
perquè en les situacions més absurdes,
Tu sempre hi veus un raig de vida i d'esperança.

L'amor sempre és senyal
i llavor del teu amor, Senyor.
Una prova més del teu amor
al món i a cada persona.
Que sapiguem acompanyar les famílies
amb tots els seus defectes i limitacions,
i també amb les seves virtuts.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
L'esperit de la Sagrada Família

Que ens costa d'entendre el teu evangeli, Senyor!
Tu dius que nomes, lleis i institucions no són res
si no hi ha un esperit que les animi.
I nosaltres sovint hem gastat més energies
a defensar lleis i institucions
que no pas a omplir-les d'esperit i vida. 

Deixeu-nos entrar a l'escola de Natzaret,
per amarar-nos del seu esperit evangèlic.
L´esperit que Jesús hi va viure
és el mateix esperit que després va predicar.
Us preguem avui per les nostres famílies:
vesseu damunt d'elles l'esperit de Natzaret,
perquè siguin escoles de servei i no de poder,
espais d'amor, de comprensió i de diàleg.
Que vivint fidelment l'esperit de l'evangeli
esdevinguin espais generosos
on hi puguin créixer el respecte i la llibertat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Ajuda'ns a ser constructors de vida familiar

T’agraeixo, Pare, perquè amb Jesús i l’Esperit
sou una família, la primera de totes;
per la relació familiar 
que Jesús visqué a Natzaret 
amb Josep, Maria i els seus parents;
perquè Jesús ens ensenya a tenir-te com a Pare
i ens fa conèixer el teu desig de reunir
tota la humanitat en una gran família.

Et dono gràcies també 
per la família on he nascut, m’ha acollit 
i on he sentit el valor de ser estimat 
i d’estar al servei dels altres;
per la fe i la pertinença a la família eclesial
que de manera molt natural m’han transmès.

Et dono gràcies per la comunitat cristiana,
que és la família 
on cada dia compartim la fe, 
el pa de la Paraula i de l’Eucaristia
i on ens ajudem a viure 
com a deixebles de Jesús 
i servidors dels nostres germans.

Fes, Pare, de totes les comunitats cristianes
testimonis vius i alegres de l’Evangeli;
que cada família sigui una llar 
on l’amor mutu sigui el valor més gran 
i on cada persona sigui acollida 
com un regal teu per als altres.

Et demano pels qui viuen sols, 
sense caliu familiar, 
especialment ancians i malalts;
pels qui no han conegut mai una família;
per les famílies que no resisteixen 
davant dels problemes econòmics o de convivència;
per les comunitats cristianes 
que no viuen prou
o han perdut el clima fratern i familiar.

Que el teu amor i la força de l’Esperit
ens ajudin a ser, com Jesús, constructors de vida familiar.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
T’has fet de la nostra família humana

Senyor Jesús, en aquest temps de Nadal
que respira alegria i intimitat familiar, t’agraïm
perquè t’has fet de la nostra família humana,
has volgut ser acollit en una llar i aprendre
a relacionar-te amb Déu i amb els altres
acompanyat pels pares i per tota la família.

T’agraïm també per la família que ens ha rebut
des de la concepció i naixement
i ens ha ajudat i ens ajuda
en el camí de créixer en humanitat i fe;
et donem gràcies igualment per les comunitats
cristianes on ens sentim com a casa;
i per les institucions que acullen immigrants
o adults i joves sense família
i els ajuden a refer les seves vides.

Volem recordar-nos també
dels que es preocupen pel benestar dels avis;
pels qui donen suport i ajuden les parelles
amb problemes, o pels que acompanyen
la preparació per al matrimoni:
que a tots els impulsi la teva gràcia.

Fes, Senyor Jesús, que valorem la bellesa de
l’amor mutu, l’ajuda i cooperació,
la capacitat de saber-nos perdonar
i d’ajudar-nos a superar amb bon humor
els problemes de cada dia.

Que tu, Senyor Jesús, tinguis sempre
el lloc més important en el dia a dia
de cada una de les nostres famílies.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que les famílies siguin testimoni i signe del teu amor

Et donem gràcies, Déu i Pare nostre,
perquè el teu Fill Jesús s’ha fet
un de nosaltres, membre de la família humana.

Et donem gràcies perquè Tu,
juntament amb Jesús i l’Esperit Sant,
sou una Família que ens ensenya alhora
el valor de la comunió i del respecte
a la identitat i diversitat de cadascú.

Et donem gràcies perquè vols fer aliança
entre la nostra família humana i la teva.

Avui girem els ulls cap a les nostres famílies.
Per això et preguem pels esposos
que s’esforcen cada dia per ser fidels
al seu amor segellat amb el sagrament.

Et preguem també per aquells que conviuen
sense haver fet aquest compromís.

Per les famílies on falta la mare o el pare,
l’amor, el perdó o el pa de cada dia.

I pels avis que són capaços de transmetre
la pròpia saviesa i experiència als néts
i a més ajuden els fills que passen dificultats.

Pels joves que voldrien formar una família
i no tenen recursos ni ajuda per fer-ho.

També et preguem, Pare, per les famílies
que s’han trencat pel divorci o la separació.

Per aquelles on hi ha malalts o discapacitats.

I pels infants que no coneixen els pares
o que han estat abandonats.

I et demanem també per la família
de cada un de nosaltres.

Sabem que tu les estimes i les valores
fins i tot més que nosaltres mateixos.

Beneeix i vessa a mans plenes
el teu amor sobre cada una d’elles.

I fes que cada família se senti
estimada per tu i cridada a ser
testimoni i signe del teu amor.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que les famílies del temps d’avui busquin la teva voluntat

Senyor Jesús, tu que vas viure en una família
que tenia ben poc de «normal»
però que va buscar sempre de sotmetre’s
a la voluntat amorosa del Pare,
et prego per les famílies del temps d’avui:
no perquè siguin «normals»
sinó perquè busquin també la teva voluntat.

Que tantes parelles que comencen
una convivència fràgil, sense compromís,
mirant de provar si es trobaran a gust,
s’ajudin a madurar mútuament en l’amor
i vagin construint un projecte seriós de vida
d’acord amb la teva voluntat.

Que les persones que fan de la seva parella
un objecte de domini,
a vegades fins arribar a la violència,
es converteixin i es curin de la seva perversió,
i que les víctimes rebin protecció
i l’oportunitat d’una nova vida.

Que les persones i les parelles homosexuals
s’esforcin, com tothom, en un camí de maduració
i d’integració de la seva conducta
segons els criteris de l’evangeli,
i se sentin valorades i estimades dins l’Església
tal com Déu les estima.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret