Càritas Parroquial

Grup de Càritas parroquial

Format per voluntaris de la Parròquia amb l’ajut i assessorament de les treballadores socials de Cáritas Diocesana.

Participem en diversos programes diocesans:

Programa d’acollida: Cada dilluns de 10 a 12h. als locals parroquials, juntament amb el grup del Secà (Parròquia Verge dels Pobres). Una voluntària i una treballadora social diocesana coordinada amb Serveis Socials de l’Ajuntament.

Programa gent gran:

  • Acompanyament al domicili a la gent gran que viu sola al barri. Dues trobades festives a l’any (Nadal, Pasqua o Sant Jordi).
  • Sortida fi de curs a algún poble de l’entorn de Lleida organitzat per Cáritas Diocesana i totes les Cáritas parroquials i el poble corresponent.
  • Trobada anual de voluntaries i beneficiaris a la seu de Cáritas amb alguna xerrada i/o taller.

Programa temporers: Recollida d’estris d’higiene personal i alguns voluntaris parroquials acudeixen al rober de temporers durant els mesos de juny, juliol i agost.

Programa troballes: Participen en la recollida de roba. Alguns voluntaris participen en reciclatge de roba al magatzem de Gardeny.

Campanyes aliments:

  • Recollida d’aliments el mes de desembre pel programa d’acollida.
  • Participació en les diverses campanyes institucionals (Banc d’aliments, gran recapte, etc).

Formació: Jornades de formació per voluntaris dels programes des de Cáritas Diocesana.

Reunions:

  • Una reunió mensual del grup.
  • Reunions de coordinadors dels diversos programes.