Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica (MIJAC)

Els infants del MIJAC es troben els dissabtes de 16h a 18h de la tarda als locals parroquials per jugar, fer tallers, fer sortides, trobades  i a l'estiu colònies, tenint sempre el joc com a eina principal de les activitats. S'agrupen segons l'edat i aprenen a prendre responsabilitats al servei d'altres infants, d'acord amb la seva sensibilitat i possibilitats.

El MIJAC és un moviment d'infants i joves essencialment diocesà i coordinat a nivell catalano-balear que es basa en una sèrie de conviccions identitàries, com ara el protagonisme de l'infant, l'arrelament a l'entorn, l'opció pels pobres o l'opció evangelitzadora, entre d'altres. El que el MIJAC pretén és, tenint com a referència la figura de Jesús, potenciar la presència i veu de l'infant, oferint-li l'oportunitat per a què actuï al barri o al poble on viu i així transformar-lo i millorar-lo.