Diumenge VI de durant l'any

Cicle i data
Cicle: 
B
Temps: 
Durant l'any
Data : 
Diumenge, 11 Febrer 2024
Que la teva paraula ens mogui a buscar camins de resposta

Senyor Jesús, la pregària confiada del leprós
troba en tu una resposta admirable:
«sí que ho vull: queda pur!».
I en aquestes paraules veiem expressada
la voluntat de Déu per a cada persona
i ens preguntem què podem fer
perquè la voluntat de Déu es realitzi ara.

¿Què podem fer perquè al nostre món
no hi hagi innocents morint cada dia,
ancians o malalts amb atenció deficient,
poderosos oprimint els més fràgils i pobres?

Per això et demanem, Senyor Jesús,
que la teva paraula i el teu exemple
ens moguin a buscar camins de resposta;
que la pregària ens torni més compassius
i compromesos davant el sofriment.

Tu mateix, Jesús, no vas poder atendre tothom
ni resoldre tots els conflictes del món,
però sí que vas obrir camins
i indicar cap a on i com hem de caminar
si volem ser fidels al projecte salvador de Déu.

Que no tinguem por de perdre la tranquil·litat
per dedicar-nos al servei del qui ho necessita;
que els qui vivim de manera confortable
ens adonem que estem perdent
la dignitat humana i cristiana
quan provoquem el sofriment dels altres
o assistim indiferents
a tantes situacions de violència i desamor.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Fem el bé en el teu Nom

Senyor, guarint el leprós
ens recordes que ens estimes
amb els nostres defectes
i contradiccions i tot.
Volem ser cada cop més bons,
però no som una Església
de gent irreprotxable.
Fem el bé en el teu Nom.

Senyor, la nostra societat té lepres socials
que priven de fer una vida normal
al qui les té.
Dóna’ns valor i creativitat
per ajudar a trobar feina a qui no en té
i per saber integrar els qui vénen de fora.

Senyor, vares guarir el leprós
acostant-t’hi i tocant-lo.
Que el nostre servei sigui sincer
i que no tinguem por del què diran.

Dóna’ns, Senyor, un cor sensible
i capaç de compadir-se dels qui pateixen.
Que trobin en nosaltres
l’amor que tu els tens.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
El Senyor ens crida a la «compassió»

Aïllar en cas d’epidèmies
és allò que fem i s’ha fet sempre.
El sistema funciona en cas
d’epidèmies contra la salut pública,
però és un sistema ben dolent
en cas de les epidèmies de l’esperit.

La lepra espiritual corrou igual que ho feia la lepra
i és extremadament encomanadissa.
Jesús guareix el leprós perquè sent «compassió» per ell.
I el malalt sent que algú el mira i el tracta com a persona.

Davant les lepres de la nostra societat:
sida, drogues, pornografia i tantes altres,
el Senyor ens crida a la «compassió».
Potser no hi podrem fer res personalment,
però sí que podem donar suport
a les persones que dins o fora de l’Església
donen la vida perquè aquestes persones
es puguin reincorporar a la societat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Saber mirar l’altre

Jesús,
la teva manera de fer m’ensenya
com hauria d’ajudar als altres.

Quan un malalt venia a tu i et demanava
que l’ajudessis a alliberar-se del mal,
tu miraves amb realisme les seves necessitats
i, amb senzillesa i sense cridar l’atenció,
el guaries del seu mal i li demanaves
que s’integrés el més possible a la vida social.

Mai no buscaves el tu interès ni el prestigi.

Avui, et vull demanar que m’ajudis
a fer el bé amb generositat i discreció
sempre que els altres tinguin necessitat de mi.

Que no busqui mai el meu profit personal
i que defugi les actituds d’orgull o superioritat.

Allibera’m de la indiferència i de la mandra
quan es tracta d’ajudar algun germà necessitat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Dóna’ns un cor pacífic i sempre obert al diàleg

Alguns polítics
fan de la desobediència una virtut,
altres fan del compliment de la llei
un valor absolut i indefugible.

Jesús, tu em dius que la llei suprema
és el manament de l’amor,
i per això vas transgredir normes
i et vas complicar la vida,
cada cop més, fins a la mort en la creu.

La teva desobediència va donar fruit
i ens esperona a desobeir
tantes lleis injustes que encara avui
discriminen i descarten persones
i justifiquen legalment
comportaments clarament immorals
envers els leprosos i marginats d’avui.

Però no vas ser un provocador,
com no ho era el teu deixeble Pau.
No buscaves l’enfrontament
sinó la conversió dels cors.

En la lluita per canviar
tantes situacions injustes que perduren,
dóna’ns un cor pacífic
i sempre obert  al diàleg.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Gràcies perquè l’Esperit de Jesús continua viu en l’Església

Gràcies, Senyor, per fer-te present
en els moments de dolor i d’angoixa
viscuts durant la pandèmia.

Seguint l’exemple del teu Fill,
metges, personal sanitari, cuidadors,
educadors, sacerdots, voluntaris,
religiosos i religioses
han arriscat la seva vida,
alguns fins a l’extrem de lliurar-la,
per transmetre la teva compassió
a cadascun dels malalts.
Fossin creients o no,
la seva preocupació pels altres
és un signe vivent de la teva Misericòrdia.

Les normes socials ens ajuden a conviure i a protegir-nos,
però cal anar més enllà
i atendre els exclosos d’un sistema massa injust.

Gràcies per totes aquelles persones
que creuen que el teu Amor
és més fort que la mort
i es preocupen pel benestar dels altres
més que no pas pel propi.

Gràcies perquè l’Esperit de Jesús
continua viu en l’Església
i l’empeny a acostar-se als leprosos dels nostres temps
per portar-los la Bona Nova del teu amor.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret