Final de curs a l’arxiprestat «Perifèria»

21/06/2013

El divendres 21 de juny al vespre, al pati de la parròquia de Pardinyes, tingué lloc la reunió del Consell Pastoral de l’arxiprestat “Perifèria”. A ella assistiren tots els seus membres i els capellans de l’arxiprestat què, com ja es costum, participen de la darrera reunió de curs.

Es van avaluar les activitats que es fan conjuntamente a les parròquies de l’arxiprestat. Es dedicà especial atenció al tema pastoral que s’havia prioritzat enguany: implantar una nova forma de preparació-formació dels pares que demanen el baptisme per als seus fills, als quals se’ls demana, d’entrada, que no considerin el bateig de l’infant com un expedient o tràmit burocràtic sinó com una opció de vida que ells fan en nom del seu fill i que implica o compromet tant els mateixos pares, com l’Església que els rep.

El material que s’ha editat per aquesta finalitat és comú a totes les parròquies, si bé, la metodologia s’ha adaptat a cadascuna, en funció del grup. L’experiència es valorà positiva, malgrat les dificultats pròpies de tota activitat que suposa un canvi.

El pròxim curs es continuarà amb la mateixa dinàmica, per tal que esdevingui la forma natural de preparació al baptisme. I es treballarà l’acompanyament i seguiment pastoral dels pares que ja han batejat els fills.

Pel que fa a les activitats conjuntes s’acordà mantenir-les, encara que la participació no sigui la desitjada, perquè donen unitat arxiprestal, es marquen objectius i ajuden a la cohesió del grup.

La reunió acabà amb un sopar fred al mateix pati de la parròquia, que preparà el grup de Pardinyes. L’ambient i les converses van ser tan agradables, que la sobretaula continuà una bona estona.

Conxita López Torres