Cerdà Cantavella, Antonio

Dates
Naixement: 
25 de setembre de 1915, a Xàtiva (Valencia)
Professió religiosa: 
27 de setembre de 1931
Martiri: 
26 de juliol de 1936, a Lleida

Contrasta l’abundància de fotografies del Beat Antonio Cerdà amb la manca de notícies sobre la seva persona i vida. És poc, però interessant. Així el seu formador P. Felipe Calvo el descriu amb aquests trets:

Ànima ingènua, dòcil i piadosa. Tarannà equànim i pacífic, sense pretensions ni penes. Talent ben aprofitat. Sempre el somriure innocent a flor de llavis, semblava content d’estar cada dia i hora bé amb Déu i amb els homes, ja que era piadós i de bon tracte.

És difícil dir més i millor d’un estudiant claretià dels anys 30 del segle XX.

Antonio Cerdà Cantavella va néixer a Xàtiva el 25 de setembre de 1915 i rebé el baptisme el dia 27. Fou confirmat el 21 de maig de 1924. Als vuit anys va fer la primera comunió.

Eren els seus pares Antonio, ebenista, i Maria, tots dos de gran pietat que encomanaren als seus fills més amb fets que amb paraules. Antonio tingué altres dos germans claretians: Enrique, que va néixer el gener de 1910, professà a l’agost de 1927 i morí el 20 de desembre de 1933.

L’altre claretià és el Gmà. José María, nat el 1904 i que morí màrtir ignoto die de 1936. En el catàleg de 1935 figura a la comunitat de Requena.

Antonio freqüentà de nen el col·legi que els claretians dirigien a Xàtiva. D’ells en begué la vocació missionera. Als 11 anys ingressà al seminari menor claretià d’Alagon i continuà els estudis d’humanitats, filosofia i teologia als centres de Cervera i Solsona. Tenia molta fal·lera per la música i aprengué a tocar el piano.

Va fer els primers vots a Vic el 27 de setembre de 1931. Testimoni del seu bon esperit i desig de perseverar en la seva vocació és la petició al govern general de professar perpètuament. La signà el 12 de juliol de 1936 quan ja es mastegava l’ambient revolucionari i persecutori d’aquell any, uns dies abans d’esclatar la guerra civil. La demanava per al 27 de setembre. Però la segellà de fet el 26 de juliol de 1936 amb el testimoni de fe i d’amor que donà al cementiri de Lleida juntament amb el P. Manuel Jové i altres 13 companys claretians.