Diumenge VII de durant l'any

Cicle i data
Cicle: 
A
Temps: 
Durant l'any
Data: 
19/02/2023
Lectures
Lectura primera
Lv 19, 1-2.17-18
Estima els altres com a tu mateix
Lectura del llibre del Levític:

El Senyor digué a Moisès: «Digues a tota la comunitat dels israelites: Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, soc sant. No tinguis malicia als teus germans dins el teu cor. Reprèn els altres, si cal; així no et faràs responsable del seu pecat. No et vengis ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres com a tu mateix. Jo sóc el Senyor.»

Salm responsorial
Salm 102
El Senyor és compassiu i benigne.

Beneeix el Senyor, ànima meva, 
del fons del cor beneeix el seu sant nom. 
Beneeix el Senyor, ànima meva, 
no t’oblidis dels seus favors. 

Ell et perdona les culpes 
i et guareix de tota malaltia; 
rescata de la mort la teva vida 
i et sacia d’amor entranyable.

El Senyor és compassiu i benigne, 
lent per al càstig, ric en l’amor.
No ens castiga els pecats com mereixíem, 
no ens paga com deuria les nostres culpes.

Llença les nostres culpes lluny de nosaltres 
com l’Orient és lluny de l’Occident.
Com un pare s’apiada dels fills,
el Senyor s'apiada dels fidels.

Lectura segona
1Co 3, 16-23
Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:

Germans, ¿no ho sabeu que sou un temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres? Si algú profana el temple de Déu, Déu li’n demanarà compte, perquè el temple de Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres.

Que ningú no s’enganyi ell mateix. Si entre vosaltres algú es té per savi segons la saviesa del món present, que es faci ignorant, per poder arribar a ser savi de veritat. Perquè, davant de Déu, la saviesa d’aquest món és ignorància. L’Escriptura diu: «Fa caure els savis en els seus propis paranys». I també: «El Senyor sap què valen els pensaments dels savis; no s’aguanten més que el fum.»

Per tan, que ningú no es gloriï de ser seguidor de cap home. Tot és vostre: Pau, Apol·lo, Quefes, el món, la vida, la mort, el present, el futur. Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu.

Evangeli
Mt 5, 38-48
Estima els enemics
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu:

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que van dir: “Ull per ull, dent per dent”. Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra. Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, dona-li també el mantell. Si algú t'obliga a portar una càrrega un quart d’hora de camí, porta-li mitja hora. Dóna a tothom qui et demani, no et desentenguis del qui et vol manllevar.

Ja sabeu que van dir: “Estima els altres”, però no els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Aixi sereu fills del vostre Pare del cel, ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, ¿quina recompensa mereixeu? Els publicans, ¿no fan també el mateix? I si només saludeu els germans, ¿què feu d'extraordinari? Els pagans, ¿no fan també el mateix?

Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial.»