Diumenge V de durant l'any

Cicle i data
Cicle: 
A
Temps: 
Durant l'any
Data: 
05/02/2023
Lectures
Lectura primera
Is 58, 7-10
Esclatarà en la teva vida una llum com la del matí
Lectura del llibre del profeta Isaïes:

Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds; si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per avantguarda la teva bondat, i per reraguarda, la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: «Aquí em tens». Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dónes el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia.»

Salm responsorial
Salm 111
L’home just és llum que apunta en la fosca.

L’home just, compassiu i benigne, 
és llum que apunta en la fosca. 
Sortós l’home que presta de bon grat, 
que disposa a consciència els seus afers. 

El just no caurà mai, 
i deixarà un record inesborrable. 
Viu sense por de les males noves, 
se sent ferm confiant en el Senyor. 

Té el cor incommovible, res no tem, 
reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre, 
pot alçar el front amb dignitat. 

Lectura segona
1Co 2, 1-5
Us vaig anunciar el misteri de Crist clavat a la creu
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:

Germans, quan vaig venir a vosaltres, no us vaig anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós. En tot allò que us deia i us predicava, no hi entraven paraules que s’imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.

Evangeli
Mt 5, 13-16
Vosaltres sou la llum del món
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu:

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, ¿amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi.

Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»