Diumenge XV de durant l'any

Cicle: 
C
Temps: 
Durant l'any
Diumenge, 10 Juliol 2022
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

“Doncs tu fes igual”

Un mestre de la Llei pregunta a Jesús què cal fer per a entrar en el Regne de Déu. I es troba que el Senyor li remet la pregunta: i a tu, què te’n sembla? Tu que ets mestre de la Llei, com ho veus? I el bon home li recita els dos punts bàsic de la llei: l’amor a Déu i al pròxim. Ben contestat, li diu Jesús, doncs ja ho saps, fes ho així i tindràs vida.

Qüestió ràpidament resolta. Però l’home demana concreció: I qui és el meu pròxim? Aquí sí, Jesús s’hi posa i li respon amb la paràbola del Bon Samarità. En acabar, li fa la pregunta: de tots tres, el sacerdot, el levita i el samarità, qui va saber estimar el pròxim? És clar, diu l’home; el qui va tenir compassió del malferit. I Jesús acaba: Doncs fes tu igual.

Fins a aquí l’escena, però és que l’explicació de Jesús va molt més enllà, és sorprenent, deixa freds els oients perquè ha posat com a model de l’amor un home samarità. I de retruc assenyala la falsedat religiosa de sacerdots i levites.

Jesús situa l’escena en el camí de Jerusalem a Jericó. Si en el pelegrinatge a Terra Santa heu fet aquest camí, ja sabeu que això és en ple desert i amb una baixada que no s’acaba mai.

Un home que feia aquest camí, explica Jesús, va ser atrapat per una colla de bandolers que l’apallissaren, li ho prengueren tot i el deixaren malferit a la vora del camí. Passà per allí un sacerdot i continuà endavant mirant cap a un altre cantó. I passà un levita, home del culte, que també tirà camí avall sense fer-ne ni cas.

Fins ara el Mestre ha assenyalat ben intencionadament a aquells que oficialment són homes de Déu i que en el seu cor son uns aprofitats, uns farsants que es giren de costat davant les persones necessitades, tot al contrari de la llei de l’amor al pròxim.

Però Jesús no es queda aquí: ara passarà un samarità. Imagino que els presents es mirarien els uns als altres: un samarità? Aquest en veure el paisà tirat a terra, hi farà cara de fàstic i accelerarà el pas? Sabem que els samaritans per als jueus eren com la pesta, apòstates de la religió jueva, indesitjables que calia absolutament evitar. Doncs serà un samarità el qui s’hi atansarà, el qui resultarà ser model de l’amor al pròxim.

Jesús aquí s’hi abona, en mig d’una forta expectació de la gent:

. s’hi v atansar,
. el veié,
. i se’n compadí;
. li curà amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà.
. Després el pujà a la seva pròpia cavalcadura...

I ja sabem com Jesús afina: s’aturaran a fer nit a l’hostal, el bon samarità demanarà a l’hostaler que tracti amb molta cura aquell pobre desgraciat, li paga dos jornals, i quan retorni li pagarà el que calgui.

Ara Jesús es mira l’home de lleis i li pregunta: qui dels tres va estimar el seu pròxim? Davant la resposta a favor del samarità, Jesús conclou: “doncs tu fes igual”.

I ara nosaltres. Sabem en teoria quina és la llei de Jesús. En la pràctica ens podem despistar, podem desenfocar. Jesús mateix en parlar del judici que ens ha de fer ell a nosaltres, pot desconcertar. No dirà: veniu a mi beneïts del meu Pare, els qui complíreu tantes pràctiques religioses, els qui resàveu molt, els qui éreu amics de capellans, els qui lluíeu a la solapa l’escut d’alguna confraria... Sinó que dirà: vosaltres els qui quan jo tenia fam em donàveu de menjar, tenia set i em donareu de beure, anava malvestit i em vestíreu, era migrant i m’acollireu, era malalt o a la presó i em visitàveu... Aquesta és la llei de Jesús.

I resulta que persones “allunyades” que han abandonat el nom de cristians... o gent d’altres religions que actuen segons aquesta llei de l’amor,... tots aquets tindran el judici favorable del Senyor.

I, doncs, les pràctiques cristianes dels sagraments, les pregàries, les tradicions religioses, què? Doncs, ben senzill: són els mitjans que l’Església ens ofereix per a anar assolint l’amor. Però la llei és l’amor. Ni que siguem una mica samaritans.

Ens toca mirar les persones més que les lleis; aquestes són a la vida els senyals de trànsit que assenyalen cap a l’amor, cap a la Llei de Jesús.

Tipus recurs pastoral: