Diumenge VII de durant l'any

Cicle: 
A
Temps: 
Durant l'any
Diumenge, 19 Febrer 2023
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

”Ull per ull, dent per dent”

Aquest evangeli és fàcil de llegir i difícil d’assimilar. És fàcil perquè el Mestre sap exposar lliçons difícils amb llenguatge clar i planer. Entenem ben bé el què ens vol dir però això topa amb el filtre dels principis establerts en el nostre viure. O bé ho llegim surant-hi per sobre, o bé ens incomoda.

En llegir un text de l’Evangeli cal cercar-ne el missatge. Aquest molt sovint apareix cap el final. Avui acaba així: sigueu bons del tot com ho és el vostre Pare del cel”. I un moment abans ha dit: així sereu fills del vostre Pare del cel”.

- El Pare del Cel fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos.

- Nosaltres hem de ser bons fills imitadors d’aquest Pare.

 Així, ras i curt:

Déu és el nostre Pare i nosaltres els seus fills.

L’hem d’imitar en un amor sense vores als germans.

Com el Pare fa sortir el sol sobre bons i dolents, a nosaltres se’ns diu de fer sortir el sol de l’Amor de Déu tant sobre aquelles persones que ens són favorables com a aquelles que no ens ho són.

El missatge evangèlic d’avui és contundent, per això el llenguatge ho és també.

Només ho podem entendre i assimilar si llegim en clau de l’Amor del Pare, i atents a l’exemple de Jesús el Fill.

-- Als antics els van dir: ”Ull per ull, dent per dent”. Doncs jo us dic: No us hi torneu. Si et peguen una galta tu para l’altra.

- Es va dir: Estima els altres però no a l’enemic: Doncs jo us dic: estimeu els enemics. Pregueu pels qui us persegueixen....

- Dona a tothom qui et demani, no et desentenguis del qui et von manllevar.

Un cop escoltats els exemples o comparances, ens situem en el cor del missatge. Si hem descobert que Jesús ens vol bons imitadors del Pare que estima a tots, ja tenim on inspirar-nos davant el mal que se’ns vulgui fer: És l’exemple de Jesús mateix. Ell ens estima amb l’Amor amb que el Pare l’estima.

L’Esperit Sant ens predisposa a participar de les actituds de Jesús, també en els moments difícils. Un cor sempre favorable per a totes les persones. Ens ho diu el Senyor:

Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare del Cel. 

El salm 102 és una invitació a beneir el Senyor del fons del cor.

Ell que perdona, que ens guareix.

El beneïm amb un profund agraïment perquè ens sacia d’amor entranyable.

És compassiu i benigne,

lent per al castic, ric en l’amor...

Com un pare s’apiada dels fills així el Senyor s’apiada de nosaltres...

Gràcies, Jesús, perquè ens passes al davant, perquè ens dones la mà quan ens ensenyes a ser bons per a tothom –amics i enemics– tu ens fas dir al Pare: Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

Tipus recurs pastoral: