Diumenge de Pasqua de Resurrecció

Cicle: 
A
Temps: 
Pasqua
Diumenge, 9 Abril 2023
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

La vostra vida està amagada amb Crist en Déu (Colossencs 3,3)

Ho hem llegit a la carta als colossencs: Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist.

Per a entrar en el fet imponent de la Resurrecció del Senyor no podem fer castells amb les narracions sinó sentir-nos ben a prop de Joan, el deixeble estimat i passar per la seva experiència: Anà corrents al sepulcre buit, entrà, veié i cregué. Així és com podem llegir els textos evangèlics, sentir-los inscrits en les nostres vides i viure joiosament la nostra resurrecció amb la del Crist.

Perquè és aquí on ens cal començar: ara, avui, aquí, nosaltres estem vivint de la vida ressuscitada del Crist. En la litúrgia baptismal de la Vetlla Pasqual ens hi sentim tots immergits, ho proclamem i ho cantem. L’Al·leluia serà expressió festiu de saber-nos salvats en la Mort i en la Resurrecció de Jesús.

Ho hem escoltat en la carta als Romans: Tots els qui hem estat batejats en Jesucrist, hem estat submergits en la seva mort, perquè tal com Crist va ressuscitar d’entre els morts, també així nosaltres emprenguem una nova vida!Morts amb Crist, la nostra nova vida és ja ara la de Fills en el Fill Ressuscitat.

Si ara hem connectat amb la Resurrecció a partir de la nostra realitat actual, ho fem també des de les primeres experiències i testimonis d’aquells esdeveniments.

Els relats evangèlics de la Resurrecció del Senyor es presenten en formes diverses, deslligades i fins i tot com contradictòries.

Els quatre Evangelis foren escrits a comunitats diverses de diferents països i per tant de tradicions lleugerament decantades... La literalitat sovint ens descol·loca. Però si llegim a fons ens trobem que totes apunten en una mateixa direcció: el sepulcre buit, el desencís, les inesperades i progressives aparicions, la presència del Crist Ressuscitat, les primeres reaccions... que han arribat fins a nosaltres.

Avui l’evangeli de Joan ens explica: Pere i Joan corregueren cap al sepulcre i el trobaren obert i buit, amb el llençol aplanat i el mocador en el seu lloc. Pere entrà el primer i darrere ell, Joan entrà, veié i cregué.

Què veié Joan? Solament uns signes materials (el sepulcre obert, la llosa treta, el llençol aplanat i el mocador en el capçal) però el seu cor sabé llegir-hi la Resurrecció del Crist.

Joan era un noi d’ànima transparent, de cor generós, humil i confiat, havia estat receptiu de tot el que havia vist i sentint, havia percebut de prop el batec del cor de Crist.

Com el deixeble Joan hem d’estar sempre amb cor senzill i disponible, atents als signes que trobem en la natura, en la fraternitat, en els sagraments, en el nostre interior. Així el Misteri Pasqual ens toca la vida i el podem celebrar joiosament amb la comunitat.

Tot seguit l’evangeli de Joan explica amb una gran senzillesa, tendresa i fondària l’aparició del Ressuscitat a Maria Magdalena, allà mateix, davant el sepulcre buit.

Maria de Magdala, Joan el deixeble estimat i el pescador Pere resulten ser els primers testimonis, el primer brot de la comunitat cristiana.

En centrar-nos a considerar la Resurrecció del Senyor
no cal que “cerquem entre els morts aquell que és viu”
sinó que ens obrim a l’Esperit de Jesús
pobre, humil, pacient, misericordiós, net de cor,
compromès amb la justícia i la pau...

BONA PASQUA

Tipus recurs pastoral: