Parenostre

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació,
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.