Professió de fe (Símbol dels apòstols)

Crec en un Déu,
Pare totpoderós, creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a jutjar els vius i els morts.

Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica;
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.