Àngelus (salutació a Maria)

S. L’àngel del Senyor va anunciar a Maria.
P. I ella va concebre per obra de l’Esperit Sant.

Déu vos salve, Maria...… 

S. Sóc l’esclava del Senyor
P. Que es compleixin en mi les teves paraules.

Déu vos salve, Maria... 

S. El qui és la Paraula es va fer home.
P. I va habitar entre nosaltres.

Déu vos salve, Maria... 

S. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
P. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist. 

Preguem:

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui, per l’anunci de l’àngel,
hem conegut l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill,
siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu,
a la glòria de la resurrecció. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.