Pregària missionera del P. Claret

¡Oh Déu i Pare meu!,

feu que us conegui i us faci conèixer;
que us estimi i us faci estimar;
que us serveixi i us faci servir;
que us lloï i us faci lloar de totes les criatures. 

Concediu-me, Pare meu:

que tots els pecadors es converteixin;
que tots els justos perseverin en gràcia, i
que tots aconseguin la glòria eterna.
Amén

Autobiografia, n. 233