Benedicció de la taula

(Es resa una de les fórmules)

Abans de començar l’àpat

 1. Déu i Pare omnipotent
  amb sa divina paraula
  beneïu aquesta taula
  i a tots nosaltres. Amén
 2. Beneïu, Senyor, la taula que hem parat
  i hem proveït a la mesura vostra,
  i com un invisible convidat,
  no us aparteu, Senyor, de vora nostra.
 3. Beneïu-nos, Senyor,
  beneïu l'aliment que ara prendrem
  doneu el vostre pa al qui noen té,
  i als que en tenim,
  doneu-nos sempre
  fam i set de justícia.
 4. Beneïu-nos, Senyor,
  beneïu el menjar
  i els qui l’han preparat.
  I repartiu el pa
  als qui estan mancats. Amén.
 5. Doneu-nos, Senyor,
  l’aliment que necessitem,
  forces per guanyar-lo,
  i cor per a compartir-lo.

Per Crist, Senyor nostre. Amén.

 

Després d’haver menjat

 1. Déu i Pare omnipotent
  que ens heu alimentat,
  sigueu per sempre lloat 
  per tots nosaltres. Amén.
 2.  Senyor, voleu donar a tots els homes
  l'aliment que necessiten,
  perquè tots puguin donar-vos gràcies
  com nosaltres ho fem avui. Amén.