Pregària de sant Francesc

Senyor, feu de mi un instrument de pau.
Que on hi hagi odi, hi posi l’amor.
On hi hagi ofensa, hi posi el perdó.
On hi hagi discòrdia, hi posi la unió.
On hi hagi error, hi posi la veritat.
On hi hagi dubte, hi posi la fe.
On hi hagi desesperació, hi posi l'esperança.
On hi hagi tenebres, hi posi la llum.
On hi hagi tristesa, hi posi l'alegria.
Oh Mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar que ser consolat,
comprendre que ser comprès, 
estimar que ser estimat.
Perquè és donant que es rep, 
oblidant que es troba,
perdonant que s’és perdonat,
i morint que es ressuscita a la vida eterna

(Oració inspirada en sant Francesc d'Assís)