La Sagrada Família

Cicle i data
Cicle: 
B
Temps: 
Nadal
Data : 
Diumenge, 31 Desembre 2023
La família és un lloc sagrat on et manifestes

Gràcies, Senyor, per donar-nos
la Sagrada Família de Natzaret
com a model per viure en família
confiant sempre en les teves promeses.

Gràcies per mostrar-nos
que no hi havia un lloc millor
perquè nasqués i creixés el teu Fill
que en el si d’una família,
d’una comunitat d’amor.

Gràcies per Josep,
el pare que va cuidar i protegir Jesús
i li va ensenyar l’ofici de fuster.

Gràcies per Maria,
la mare que el va portar en el seu ventre,
el va alletar i va estar sempre al seu costat,
fins i tot en el moment de la creu.

Gràcies per Jesús,
el fill que ens va ensenyar a se obedients,
a romandre al costat del pares fins a la vida adulta,
a preocupar-se pels seus pares fins al final.

Que el seu exemple sigui un model
per a nosaltres a l’hora de conviure
i de creure fins a quin punt la família
és un lloc sagrat on et manifestes.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
T’has fet de la nostra família humana

Senyor Jesús, en aquest temps de Nadal 
que respira alegria i intimitat familiar, t’agraïm
perquè t’has fet de la nostra família humana,
has volgut ser acollit en una llar i aprendre
a relacionar-te amb Déu i amb els altres
acompanyat pels pares i per tota la família.

T’agraïm també per la família que ens ha rebut 
des de la concepció i naixement
i ens ha ajudat i ens ajuda 
en el camí de créixer en humanitat i fe; 
et donem gràcies igualment per les comunitats 
cristianes on ens sentim com a casa; 
i per les institucions que acullen immigrants 
o adults i joves sense família 
i els ajuden a refer les seves vides.

Volem recordar-nos també 
dels que es preocupen pel benestar dels avis; 
pels qui donen suport i ajuden les parelles 
amb problemes, o pels que acompanyen 
la preparació per al matrimoni:
que a tots els impulsi la teva gràcia.

Fes, Senyor Jesús, que valorem la bellesa de
l’amor mutu, l’ajuda i cooperació, 
la capacitat de saber-nos perdonar 
i d’ajudar-nos a superar amb bon humor 
els problemes de cada dia.

Que tu, Senyor Jesús, tinguis sempre
el lloc més important en el dia a dia
de cada una de les nostres famílies.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que les famílies siguin testimoni i signe del teu amor

Et donem gràcies, Déu i Pare nostre,
perquè el teu Fill Jesús s’ha fet
un de nosaltres, membre de la família humana.

Et donem gràcies perquè Tu,
juntament amb Jesús i l’Esperit Sant,
sou una Família que ens ensenya alhora
el valor de la comunió i del respecte
a la identitat i diversitat de cadascú.

Et donem gràcies perquè vols fer aliança
entre la nostra família humana i la teva.

Avui girem els ulls cap a les nostres famílies.
Per això et preguem pels esposos
que s’esforcen cada dia per ser fidels
al seu amor segellat amb el sagrament.

Et preguem també per aquells que conviuen
sense haver fet aquest compromís.

Per les famílies on falta la mare o el pare,
l’amor, el perdó o el pa de cada dia.

I pels avis que són capaços de transmetre
la pròpia saviesa i experiència als néts
i a més ajuden els fills que passen dificultats.

Pels joves que voldrien formar una família
i no tenen recursos ni ajuda per fer-ho.

També et preguem, Pare, per les famílies
que s’han trencat pel divorci o la separació.

Per aquelles on hi ha malalts o discapacitats.

I pels infants que no coneixen els pares
o que han estat abandonats.

I et demanem també per la família
de cada un de nosaltres.

Sabem que tu les estimes i les valores
fins i tot més que nosaltres mateixos.

Beneeix i vessa a mans plenes
el teu amor sobre cada una d’elles.

I fes que cada família se senti
estimada per tu i cridada a ser
testimoni i signe del teu amor.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Jesús, Maria i Josep

Avui la nostra pregària
la dirigim a vosaltres
i la volem fer amb vosaltres,
a casa vostra,
Jesús, Maria i Josep. 

Feu que tota família
conservi alguna cosa de sagrada,
com a bressol de la vida i de l’amor. 

Donem gràcies al Pare
pel do primordial que és tenir una família.
I pel do excepcional de tenir-vos a vosaltres,
Sagrada família, com a exemple.
“Si al cor tothom us tenia,
la terra seria la imatge del cel” 

També la vostra família
és fruit de somnis,
i d’anar posant fidelment en pràctica
la voluntat de Déu en cada circumstància. 

Amb el vostre gran amor,
a prova de dificultats, persecució i exili,
auxilieu les persones desestructurades o desfetes
de les famílies més pobres i necessitades.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret