Litúrgia

El GRUP DE LITÚRGIA de la Parròquia Sant Antoni Ma Claret està format per sis persones que ens reunim amb el P. Nemesi un cop cada mes, aproximadament, sempre en dilluns o dimarts i habitualment a les 20:00 hores.

La tasca del grup de litúrgia consisteix en programar les diferents celebracions de l’Any Litúrgic: Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua... i també altres celebracions puntuals que puguin esdevenir-se.

Després revisem les actuacions realitzades per tal de poder introduir-hi, si cal, millores de cara a l’any següent, amb la finalitat de fomentar una major participació en cada una de les celebracions de la nostra Parròquia.